Tom Togsverd, Branchedirektør hos Dansk Industri ITEK, fhv. vicedirektør hos Tele Danmark A/S, fhv. chefkonsulent i IT-Brancheforeningen, medlem af foreningen DIFO's bestyrelse

Print Version
Afsløret i organiseret svindel og bedrageri, korruption og bestikkelse. Svindlede og dækkede over organiseret svindel og bedrageri for at skaffe sig ekstraindtægter og vennetjenester hos bl.a. højesteretsdommere.

Tom Togsverd, Branchedirektør Dansk Industri ITEK
Tom Togsverd, Branchedirektør Dansk Industri ITEK
Svindlede og dækkede over organiseret svindel og bedrageri for at skaffe sig ekstraindtægter og vennetjenester hos bl.a. højesteretsdommere.
Som vicedirektør hos Tele Danmark A/S og efterfølgende chefkonsulent i IT-Brancheforeningen har Tom Togsverd ikke været udvidende om, at det var - og stadig er - ISP'erne, og ikke brancheforeningen FIL eller foreningen DIFO, der leverer internettet og domænenavne til kunderne.

Tom Togsverd har fra sin tid som vicedirektør hos Tele Danmark A/S vidst, at det var det Tele Danmark A/S ejede DKnet A/S (cvr nr.18013746) og ikke brancheforeningen FIL, der var administrator af topdomænet ».dk« og var registreret i IANA's database over administratorer af landekodedomænenavne.

Som medlem af foreningen DIFO's bestyrelse og med sin baggrund hos Tele Danmark A/S og IT-Brancheforeningen vidste Tom Togsverd,

 • at administratoren af ».dk« indtil januar 2000 var DKnet A/S (cvr nr. 18013746, navneforandring til DK Hostmaster A/S).

 • at administratorens rettigheder og kompetencer var defineret i en hostmasteraftale mellem administratoren og ISP'erne via brancheforeningen FIL, og at administratorens rettigheder og kompetencer ikke stammer fra USA.

 • at administratoren af ».dk« fra januar 2000 er skuffeselskabet A/S PSE NR. 5516 (cvr nr. 24210375, navneforandring til DK Hostmaster A/S).

 • at administratoropgaven for ».dk« er gået direkte fra DKnet A/S til skuffeselskabet A/S PSE NR. 5516.

 • at skuffeselskabet A/S PSE NR. 5516 hverken har fået rettigheder eller kompetencer fra USA eller har indgået en hostmasteraftale med ISP'erne, hvor administratorens rettigheder og kompetencer er fastlagt.

 • at foreningen DIFO hverken har overtaget rettigheder til domænenavne i Danmark eller administration af topdomænet af ».dk« eller domænekundeportefølje fra brancheforeningen FIL.

 • at ISP'erne hverken var eller er "mellemhandlere" for foreningen DIFO af ISP'ernes egne produkter og ydelser, internettet og domænenavne.

 • at det var og er domæneregistranterne selv - og ikke brancheforeningen FIL eller foreningen DIFO eller den danske stat - der ejer rettigheder til de registrerede domænenavne.

 • at domæneregistranterne ikke havde fået deres rettigheder til de registrerede domænenavne "til låns" fra hverken foreningen DIFO, ICANN eller den danske stat.
Men et tilbud om nemme ekstraindtægter og vennetjenester fra bl.a. højesteretsdommere har fået Tom Togsverd, en leder hos Dansk Industri, til at deltage i en organiseret svindel og bedrageri med opdigtede rettigheder til domænenavne i Danmark.

Tom Togsverd og Dansk Industri har i deres reklamer over for potentielle medlemmer af såvel Dansk Industri som af DI ITEK fremhævet deres ekstraordinære evner til at skabe indflydelse.

Tom Togsverd og andre i ledelsen hos Dansk Industri har dog undladt at fortælle i deres reklamer over for potentielle medlemmer af Dansk Industri, at den indflydelse de i reklamerne lover medlemmerne, er indflydelse som de har skabt gennem organiseret svindel og bestikkelse af embedsmænd og politikere.

Ikke alene har Tom Togsverd mod betaling og vennetjenester medvirket i organiseret svindel og bedrageri med opdigtede rettigheder, men Tom Togsverd har også snydt og bedraget medlemmerne af egen organisation, ISP'erne i Dansk Industri, som har betalt i dyre domme for at være medlem af DI ITEK.

Tom Togsverd har snydt og bedraget ISP'erne og medlemmerne af DI ITEK med opdigtede rettigheder fra ICANN og franarret ISP'erne deres rettigheder og selvbestemmelse over såvel egne domænekundeportefølje som egne forretningsbetingelser.

Tom Togsverd har været med til at bedrage og fremstille foreningen DIFO som værende leverandøren af domænenavne i Danmark. Tom Togsverd har været med til at erklære ISP'erne som værende "mellemhandlere" af domænenavne, på vilkår som foreningen DIFO har dikteret ISP'erne, selvom det er ISP'erne selv, der er leverandørerne af internettet og domænenavne til deres respektive kunder.

Tom Togsverds opgave i foreningen DIFO var at overbevise de ca. 300 medlemmer af DI ITEK om at bakke op om foreningen DIFO.

Dette kunne Tom Togsverd have gjort ved, over for medlemmerne af DI ITEK, at redegøre for, hvad foreningen DIFO er for en organisation, og hvilke fordele medlemmerne af DI ITEK ville få ved at underkaste sig foreningen DIFO's regler og bestemmelser.

Medlemmerne af DI ITEK, som måtte ønske at bakke op om foreningen DIFO kunne derefter, via overenskomster eller lignende, forpligte sig til at indføre foreningen DIFO's regler og bestemmelser i deres respektive forretningsbetingelser over for deres respektive kunder.

På denne måde kunne Tom Togsverd og hans venner udbrede og håndhæve foreningen DIFO's regler og bestemmelser via den medlemskreds, der måtte ønske at bakke op om foreningen.

Det var også denne fremgangsmåde, som det daværende Forskningsministeriet havde foreslået ISP'erne.

Fik chefkonsulent hos Dansk Industri/ITEK til at svindle i betænkning og vildlede ministeriet og Folketinget.

Susanne Andersen, Medlemsforeningschef Dansk Industri
Susanne Andersen, Medlemsforeningschef Dansk Industri
Medlem af Helge Sanders domæneudvalg. Svindlede og bedrog med opdigtede rettigheder og kompetencer og vildledte ministeriet og Folketinget til at vedtage en lov bygget på svindel og bedrageri.
I stedet for at udføre hans bijobsopgaver for foreningen DIFO på legal vis, via en åben og gennemsigtig dialog med medlemmerne af DI ITEK, har Tom Togsverd og hans kolleger svindlet og bedraget med opdigtede rettigheder og brugt korruption og bestikkelse for at fremskaffe stribevis af svigagtige domme og en domænelov bygget på svindel og bedrageri.

Med henblik på at sikre sig "indflydelse" på indholdet af domæneloven fik Tom Togsverd sin kollega Susanne Andersen, chefkonsulent hos Dansk Industri/ITEK, placeret i domæneudvalget nedsat af daværende videnskabsminister Helge Sander.

Domæneudvalget afgav sin betænkning nr. 1450 om domænenavne i Danmark, og betænkningen blev fremsat som lovforslag af videnskabsminister Helger Sander og blev derefter af Folketinget vedtaget som domænelov.

Som juridisk grundlag for DIFO's rettigheder og kompetencer lagde chefkonsulent hos Dansk Industri/ITEK Susanne Andersen i domæneloven til grund, at DIFO havde fået sine rettigheder og kompetencer fra ICANN.

I domæneloven overdrog Susanne Andersen og de øvrige gerningsmænd foreningen DIFO’s fiktive rettigheder og kompetencer fra ICANN til den danske stat, jf. domænelovens § 2, og tilbageleverede de samme fiktive rettigheder og kompetencer fra ICANN til foreningen DIFO til administration, takket være specifikke skræddersyede krav i domæneloven, som kun foreningen DIFO kunne opfylde.

Susanne Andersen og Tom Togsverd har anvendt det, som Dansk Industri selv betegner som "indflydelse", for at få vedtaget en lov, som bygger på omfattende organiseret svindel, bedrageri og bestikkelse.

Spørgsmålet er herefter, om Tom Togsverd og Susanne Andersen blot har benyttet sig af de metoder, som Dansk Industri i årevis har anvendt for at få "indflydelse", eller om Tom Togsverd og Susanne Andersen har handlet på egne hånd.

Ifølge deres reklamemateriale har Dansk Industri og ITEK som målsætning at gøre Danmark til det foretrukne land at drive teknologivirksomhed.

Men Danmark kan næppe blive det foretrukne land at drive teknologivirksomhed, hvis det står klart, at der i Danmark frit og uanfægtet bliver fusket og svindlet i det offentlige, og at dommere og andre embedsmænd er korrupte og i lommen på forskellige netværk.

Danmark er det eneste EU-land, hvor højesteretsdommere og andre betydningsfulde embedsmænd åbenlyst kan købes, bestikkes og betales via maskeret bijobs og lignende.

Mange af landets dommere og andre betydningsfulde embedsmænd er i afhængighedsforhold og på forhånd i lommen på forskellige organisationer, f.eks. Dansk Industri, hvor Tom Togsverd er leder.

Dette vil på sigt indgå i omverdens risikovurdering, når der skal placeres investeringer og virksomheder eller indgå større samarbejdsaftaler med virksomheder i Europa.

Ingen seriøse investorer eller selskaber vil med åbne øjne placere deres investeringer og virksomheder i Danmark og risikere at miste formuer i et vennetjeneste og politisk spil, som de ingen chancer har for at vinde.

Investorerne bag IT-selskaberne Afilias og dotDK, som blev snydt og bedraget i et fingeret udbud af administration af ».dk«, der på forhånd var skræddersyet til foreningen DIFO, vil næppe anbefale Danmark som værende det foretrukne land at drive teknologivirksomhed i.

Retssikkerhed, transparens og overholdelse af fundamentale retsstatsprincipper er afgørende for tilliden til Danmark og for erhvervslivet i Danmark. Dette burde stå klart og tydeligt for enhver, også for ledelsen hos Dansk Industri.

Danmark er det eneste EU-land, hvor embedsmænd og forskellige netværk i udveksling af vennetjenester har fremsat og fået vedtaget en lov, som beviseligt er bygget på en lodret løgn og opdigtede historier. Her henvises til domæneloven - lov nr. 598 af 24. juni 2005, som daværende videnskabsminister Helge Sander på vegne af foreningen DIFO fremsatte og fik vedtaget.

Det bør stå klart for enhver leder hos Dansk Industri, at det ikke er i medlemmernes interesse, når der bliver svindlet og bedraget for at opnå den "indflydelse", de lover medlemmerne.

Det er ikke at skabe gode rammevilkår for medlemmerne af Dansk Industri, når der bliver svindlet på kryds og tværs, og medlemmerne selv af og til bliver mål for svindlen.

Tom Togsverd og hans bijobsvirksomhed i foreningen DIFO hviler på ét stort bedrag. Siden 1999 har de bl.a. svindlet og bedraget med,

 • (1) at deres forening, bijobsforeningen DIFO, har indgået en aftale med den amerikanske organisation ICANN omkring rettigheder til domænenavne i Danmark;

 • (2) at foreningen DIFO har fået rettigheder og kompetencer i forhold til domænenavne i Danmark fra den amerikanske organisation ICANN;

 • (3) at adgang til internettet og domænenavne i Danmark beror på en aftale med den amerikanske organisation ICANN via foreningen DIFO, som repræsentant for ICANN i Danmark. Og at foreningen DIFO havde fået sine rettigheder og kompetencer i forhold til domænenavne i Danmark fra ICANN;

 • (4) at foreningen DIFO leverer sin ydelse ved at stille sine rettigheder og kompetencer fra ICANN til rådighed for DK Hostmaster A/S og for registranter mod DK Hostmaster A/S' opkrævning hos registranter og betaling til DIFO af licensafgifter for DIFO's rettigheder og kompetencer. Og at adgang til domænenavne i Danmark beror på en aftale med DIFO;

 • (5) at USA's regering ejer det oprindelige Internet og internettets rodservere, og at USA's regering via aftalememorandum af 25. november 1998 har givet ICANN rettigheder og kompetencer og eksklusivt adgang til dette net;

 • (6) at aftalememorandum af 25. november 1998 mellem USA's regering og ICANN havde tildelt foreningen DIFO rettigheder og kompetencer i forhold til domænenavne i Danmark;

 • (7) at brancheforeningen FIL, indtil 1999, havde registreringsaftaler med ejerne af domænenavne med endelsen ".dk";

 • (8) at registrering af et domænenavn med endelsen ".dk" var en aftale mellem brancheforeningen FIL og registranterne, som udgjorde brancheforeningen FILs kundeportefølje;

 • (9) at foreningen DIFO i 1999 har overtaget brancheforeningen FILs kundeportefølje;

 • (10) at foreningen DIFO i 1999 har overtaget brancheforeningen FILs aftaler med indehavere af domænenavne med endelsen ".dk" efter en aftale med Forskningsministeriet;

 • (11) at brancheforeningen FIL, indtil 1999, var administrator af ".dk" og at foreningen DIFO i 1999 har overtaget administrationen af ".dk" fra brancheforeningen FIL;

 • (12) at foreningen DIFO i 1999 har overtaget brancheforeningen FILs rettigheder og kompetencer til at regulere domænenavne i Danmark;

 • (13) at både før og efter domæneloven er det foreningen DIFO, der stiller domænenavne i Danmark til rådighed for registranterne;

 • (14) at foreningen DIFO er leverandøren af domænenavne i Danmark, og ISP'erne er mellemhandlere af de domænenavne, som foreningen DIFO leverer til slutbrugerne;

 • (15) at såvel mellemhandlere (ISP'ere) som slutbrugere (registranter) af domænenavne i Danmark er forpligtet til at underkaste sig leverandørens (foreningen DIFO) vilkår, som leverandøren suverænt fastsætter.
Tom Togsverd og hans netværk har fremskaffet adskillige domme på samtlige af disse påstande og anbringender.

DOKUMENTERET FAKTUM:

 • (1) Foreningen DIFO's oplysninger om at have indgået en aftale med ICANN var opdigtet. Foreningen DIFO har slet ikke indgået nogen som helst aftale med ICANN, som i øvrigt ikke havde nogen kompetence til at kunne tildele foreningen DIFO de rettigheder og kompetencer i forhold til domænenavne i Danmark, som foreningen DIFO har påstået at have fået fra ICANN.

 • (2) Foreningen DIFO har ingen rettigheder eller kompetencer i forhold til domænenavne i Danmark fået fra den amerikanske organisation ICANN.

 • (3) Adgang til internettet og domænenavne i Danmark beror ikke på en aftale med hverken den amerikanske organisation ICANN eller foreningen DIFO. Adgang til internettet og domænenavne i Danmark beror på aftaler med relevante ISP'ere, og ikke foreningen DIFO.

 • (4) Foreningen DIFO har ikke nogen rettigheder eller kompetencer fra ICANN at stille til rådighed for hverken DK Hostmaster A/S eller registranterne af .dk-domænenavne. Foreningen DIFO har opkrævet licensafgifter for fiktive rettigheder og kompetencer fra ICANN.

 • (5) Det net, som USA's regering har opbygget (via "National Security Agency (NSA)" og "U.S. Department of Defense(DoD)"), har USA's regering ikke givet ICANN eller DIFO rettigheder og kompetencer endsige adgang til. Og det net, som ISP'erne verden over har opbygget, har USA's regering heller ikke givet - og kan ej heller give - ICANN eller DIFO rettigheder og kompetencer eller adgang til.

  Internettets rodserversystem består af over 325 DNS-servere (navneservercomputere), som forskellige ISP'er verden over ejer og stiller til rådighed for internetsamfundet.
  Hverken rodserversystemet eller DNS-serverne tilhører USA's regering. Og USA's regering har heller ikke via aftalememorandum af 25. november 1998 tildelt ICANN og DIFO de rettigheder og kompetencer, som DIFO har opdigtet at have fået fra USA's regering via ICANN.

 • (6) Aftalememorandum af 25. november 1998 mellem USA's regering og ICANN omhandler ikke landekodedomænenavne som ".dk". Aftalememorandummet har ikke tildelt foreningen DIFO nogle som helst rettigheder eller kompetencer i forhold til domænenavne i Danmark.

 • (7) Brancheforeningen FIL havde ingen registreringsaftaler med registranter af domænenavne.

 • (8) Der var ingen aftaler mellem brancheforeningen FIL og registranterne.
  Det var ISP'erne selv, som hver især havde registreringsaftaler med deres respektive domænekunder.

  Brancheforeningen FIL havde sine medlemmer, ISP'erne, akkurat som enhver anden brancheforening i Danmark. Medlemmerne af brancheforeningen FIL, ISP'erne, betalte hvert 6.000,00 kr. i årligt kontingent til brancheforeningen. Brancheforeningen FIL havde ingen kundeportefølje.

 • (9) Foreningen DIFO har hverken i 1999 eller på noget andet tidspunkt overtaget en kundeportefølje fra brancheforeningen FIL, som heller ikke på noget tidspunkt har haft en kundeportefølje at overdrage til DIFO.

 • (10) Internetbrancheforeningen FIL har aldrig haft nogen kundeportefølje eller aftaler med domænenavneregistranter at overdrage til foreningen DIFO, som hverken i 1999 eller på noget andet tidspunkt har overtaget nogen aftale mellem brancheforeningen FIL og indehavere af domænenavne med endelsen ".dk".

  Forskningsministeriet havde hverken de fornødne rettigheder eller hjemmel til at kunne indgå en aftale med foreningen DIFO om overtagelse af hverken ISP'ernes serviceydelser eller kundeportefølje eller rettigheder til domænenavne i Danmark eller aftaler i brancheforeningen FIL.

 • (11) Brancheforeningen FIL har aldrig været administrator af ".dk".
  Brancheforeningen FIL har alene været administrator af medlemskab af brancheforeningen.
  Foreningen DIFO har ikke overtaget nogen administration af ".dk" fra brancheforeningen FIL.

  Indtil 1999 var det selskabet DKnet A/S, der - på baggrund af en hostmasteraftale med ISP'erne - var administrator af ".dk". Denne administration af ".dk" er gået direkte fra DKnet A/S til skuffeselskabet A/S PSE NR. 5516, der har taget navneforandring til det nuværende DK Hostmaster A/S.

 • (12) Brancheforeningen FILs regler i forhold til domænenavne i Danmark blev implementeret via medlemmerne af brancheforeningen FIL, ISP'erne, som havde inkorporeret disse regler i deres respektive forretningsbetingelser over for deres respektive kunder.

  Brancheforeningen FIL havde ikke rettigheder eller kompetencer i forhold til domænenavne i Danmark at overdrage til foreningen DIFO.

  Brancheforeningen FIL havde ingen umiddelbar kompetence til at vedtage regler med bindende virkning, og valgte derfor at afstå fra rollen som konfliktløser i relation til registrering af domænenavne.
  Foreningen DIFO har hverken overtaget rettigheder eller kompetencer til at regulere domænenavne i Danmark fra brancheforeningen FIL.

 • (13) Både før og efter domæneloven er det ISP'erne, der stiller domænenavne i Danmark til rådighed for registranterne. Foreningen DIFO er en forening som en hvilken som helst anden forening i Danmark. DIFO har intet fået af rettigheder eller kompetencer i forhold til domænenavne i Danmark.

  Både før og efter domæneloven har foreningen DIFO svindlet og bedraget med opdigtede rettigheder fra ICANN og betalt dommere for at afsige svigagtige domme til at dække over svindlen.

 • (14) Foreningen DIFO har intet at gøre med ISP'ernes levering af domænenavne til deres respektive kunder. ISP'erne er ikke mellemhandlere af de domænenavne ISP'erne selv leverer til deres kunder.

 • (15) Foreningen DIFO har aldrig været leverandør af domænenavne i Danmark. Ingen ISP er mellemhandler af domænenavne eller ydelser fra foreningen DIFO. Leverandørerne af domænenavne i Danmark er ISP'erne. Registranterne er ikke forpligtet til at underkaste sig foreningen DIFO's bestemmelser og krav om betaling af licens for foreningens opdigtede rettigheder.

Emne: Dommerbijobberi, Fusk, Korruption, Magtmisbrug, Svindel, Skueprocesser, Bedrageri, Retssager, Domænelov, ITEK, Dansk Industri
Personer: Tom Togsverd, Branchedirektør hos Dansk Industri ITEK, fhv. vicedirektør hos Tele Danmark A/S, fhv. chefkonsulent i IT-Brancheforeningen, medlem af foreningen DIFO's bestyrelse
Organisationer: Justitsministeriet, Domstolsstyrelsen, Domstolene, Østre Landsret, Folketinget, foreningen DIFO, ITEK, Dansk Industri
Steder: København, Danmark

Opfordring: Er du en af dem, der er blevet afsløret? Har du været med til at træffe en uheldig afgørelse? Vi opfordrer dig til at komme frem, og redegøre for din andel af sagen. Vi opfordrer dig til at bevise din uskyld. Enten er du retskaffen og hæderværdig eller så er du ikke. Vi kan ikke have en person som dommer eller embedsmand, når personen hverken er ærlig eller redelig. Det er i retssamfundets interesser, at sandheden kommer frem i lyset. Vi betragter din tavshed som en anerkendelse af dit ansvar.

Dokumentation:
Udskrift fra IANA's (ICANN) database over administratorer af landekodedomæner i 1999, med DKnet A/S registreret som administrator af .dk-topdomænet.     Pr. 26/08-1999 var det selskabet DK Hostmaster A/S, tidligere DKnet A/S, CVR nr.18013746, og IKKE brancheforeningen FIL, der var administrator af topdomænet .dk.
Registreringen af DKnet A/S i USA i IANA's database indebar ikke i sig selv nogen tildeling af juridiske rettigheder eller kompetencer til DKnet A/S, hverken fra IANA's side eller fra ISP'ernes side. DKnet A/S' juridiske rettigheder og kompetencer var defineret i en hostmasteraftale med ISP'erne.
 
Det Tele Danmark A/S ejede DK Hostmaster A/S, tidligere DKnet A/S, CVR nr.18013746 (Selskabsudskrift fra Erhvervsstyrelsen)     DK Hostmaster A/S (DKnet A/S) havde via delegeringen fra internettets rodzone af .dk til sine navneservere den faktiske kompetence til at administrere .dk, men manglede den juridiske kompetence, da den indgåede hostmasteraftale med ISP'erne var udløbet. Det Tele Danmark A/S ejede DK Hostmaster A/S og det DIFO ejede DK Hostmaster A/S er to forskellige selskaber, med hver deres juridiske problemer.
 
Det DIFO ejede DK Hostmaster A/S, skuffeselskabet A/S PSE NR. 5516, CVR nr. 24210375 (Selskabsudskrift fra Erhvervsstyrelsen).     DK Hostmaster A/S (skuffeselskabet A/S PSE NR. 5516) købt DKnet A/S' navneservere med delegeringen fra internettets rodzone af .dk og fik den faktiske kompetence til at administrere .dk, men manglede den juridiske kompetence, da der ikke var indgået nogen hostmasteraftale med ISP'erne. Det DIFO ejede DK Hostmaster A/S og det Tele Danmark A/S ejede DK Hostmaster A/S er to forskellige selskaber, med hver deres juridiske problemer.
 
Topdomænet .dk på internettets rodservere. Delegering af domænenavne på internettet sker fra navneservercomputer til navneservercomputer. Se delegeringen af .dk på side 17 og 26 af rodzonefilens indhold.     Topdomænet .dk er oprettet i internettets rodsystem på de over 325 navneservercomputere, som ISP'erne verden over stiller til rådighed for internetsamfundet. Internettets rodsystem tilhører ikke USA's regering, men tilhører ISP'erne verden over. Topdomænet .dk var oprindeligt delegeret fra rodsystemet til 2 Unix-computere administreret af DKnet A/S. Delegeringen er overgået til DK Hostmaster A/S' navneservere.
 
Administratoropgaven for .dk er gået direkte fra DKnet A/S til skuffeselskabet A/S PSE NR. 5516. Dette kan læses i ledelsens årsberetning.     Administratoropgaven for .dk-topdomænet er ikke gået fra DKnet A/S til foreningen DIFO, og derefter fra foreningen DIFO til skuffeselskabet A/S PSE NR. 5516 - nuværende DK Hostmaster A/S. Såvel brancheforeningen FIL som foreningen DIFO har på intet tidspunkt været administrator af topdomænet .dk eller haft nogen domænekundeportefølje eller indgået nogen aftaler med domænenavneregistranter.
 
Foreningen DIFO´s driftsoverenskomst med DK Hostmaster A/S. En ulovlig selvkontrahering med krav om årlige licensbetalinger på ca. 5 mio. kr. for DIFO's opdigtede juridiske rettigheder og kompetencer fra ICANN.     I stedet for at indgå en hostmasteraftale med ISP'erne valgte Mads Bryde Andersen og Martin von Haller Grønbæk på vegne af DIFO og DK Hostmaster A/S at indgå en licensaftale med sig selv på begge sider af bordet, hvor DIFO sælger opdigtede juridiske rettigheder og kompetencer fra ICANN. Betalingerne blev brugt til at købe beskyttelse hos højesteretsdommer Lene Pagter Kristensen og landsdommer Kaspar Linkis og andre involverede i svindlen.
 
Årsregnskab for foreningen DIFO, perioden 1.juli 1999 - 31. december 2000, med ledelsens årsberetning. Her satte klagenævnet spørgsmålstegn ved foreningen DIFO's rettigheder i forhold til domænenavne i Danmark.     Jon Stokholm, Mads Bryde Andersen, Lene Pagter Kristensen og Kaspar Linkis mfl. har hele tiden vidst, at foreningen DIFO ikke havde de fornødne rettigheder i forhold til domænenavne i Danmark. Dette hindrede dog ikke dem i at svindle og bedrage med opdigtede rettigheder til fordel for deres bijobsleverandør DIFO.
 
Aftalememorandum af 25. november 1998 mellem USA og ICANN om et DNS-projekt vedr. design, udvikling og afprøvning af procedurer og metoder for fremtidige generiske og private top-domænenavne.     Aftalememorandummet omhandler ikke landekodedomænenavne som f.eks. ».dk«, men omhandler (og har siden dannet grundlag for) oprettelse af generiske topdomænenavne som f.eks. ».biz«, ».info«, ».name«, ».pro« og private topdomænenavne som f.eks. ».jobs«, ».museum«, ».asia«, ».aero«, ».cat«, ».post«, ».tel«, ».travel« mfl.
 
IANA-Kontrakt mellem USA og ICANN vedr. ICANN's koordinering af tildelingen af Internettets tekniske protokolparametre og rapportering om opdatering af kontaktoplysninger vedr. landekodedomænenavne.     ICANN's opgaver i forhold til landekodedomænenavne er begrænset til udarbejdelse af rapporter om anmodninger om opdatering af navneservere og oplysninger om valgte administratorer mv. ICANN har i denne forbindelse udtrykkeligt fået et forbud mod at lave om på de etablerede politiker og har ingen juridiske muligheder til at tildele rettigheder i forhold til landekodedomæner.
 
Forskningsministeriets brev af 8. juli 1998 til brancheforeningen FIL vedr. »omorganisering af den danske hostmaster-funktion« og »Rammeaftale/MoU om hostmaster-funktionen og om ISP’ernes administration af adresser/domænenavne«     Forskningsministeriet havde hverken juridiske rettigheder eller hjemmel til at kunne bestemme over ISP'ernes produkter og ydelser som domænenavne. Forskningsministeriet opfordrede derfor ISP'erne om at regulere sig selv via en overenskomst, en rammeaftale kaldet »Memorandum of Understanding (MoU)«, mellem alle relevante aktører.
 
Østre Landsrets kendelse i sag B-2966-00 med forbud mod foreningen DIFO’s forsøg på at inddrage domænenavnet co.dk fra DMS. Østre Landsret slog fast, at DMS ikke var omfattet af foreningen DIFO’s regelsæt.     Med opdigtede rettigheder og kompetencer fra ICANN og en fiktiv overtagelse af en kundeportefølje fra foreningen FIL vedtog DIFO et regelsæt, som ifølge Mads Bryde Andersen indeholder »en særlige ekspropriationsbestemmelse i § 4, stk. 1«.
Østre Landsret nedlagde et forbud mod DIFO's beslutning om at inddrage co.dk i henhold til regelsættets § 4, stk. 1, da DMS ikke var medlem af DIFO og DIFO ikke havde de fornødne rettigheder og kompetencer.
 
Advokat (nu højesteretsdommer) Jon Stokholms ansøgning om Procesbevillingsnævnets tilladelse til at påkære Østre Landsrets forbud til Højesteret.     Her gjorde advokat (nu højesteretsdommer) Jon Stokholm usandfærdigt gældende, at foreningen DIFO havde overtaget en kundeportefølje og domænenavneaftaler fra brancheforeningen FIL, og at DIFO havde fået mandat fra ICANN til bl.a. at vedtage et regelsæt om inddragelse af domænenavne og at DIFO afleder sine påståede rettigheder og kompetencer fra ICANN's påståede »faktiske kompetence«.
 
Mette Christensen, Torben Melchior, Hugo Wendler Pedersen, Per Sørensen, Asbjørn Jensen og Vibeke Rønnes fejlagtige dom til fordel for foreningen DIFO, jf. Højesterets dom af 23. januar 2006.     Her har flere bijobsdommere fusket og svindlet sig frem til den fejlagtige domskonklusion, at foreningen DIFO havde fået rettigheder og kompetencer i forhold til domænenavne i Danmark.
 
Kejserens nye klæder. DIFO's tilståelser efter Højesteretsdom af 23. januar 2006: Udskrift af Sø- og Handelsrettens retsbog af 5. maj 2008.     Efter bevisførelser og dokumentation ved Sø- og Handelsretten har DIFO bindende til retsbogen anerkendt og tilstået, at foreningen hverken fik rettigheder eller kompetencer fra ICANN, og at foreningen heller ikke har overtaget nogen kundeportefølje eller aftaler fra FIL. Men bevisførelsen ved Sø- og Handelsretten ændrede ikke noget ved Højesterets tidligere fejlagtige dom.
 
Kejserens nye klæder. DIFO's tilståelser efter Højesteretsdom af 23. januar 2006: Udskrift af Sø- og Handelsrettens dombog af 27. juni 2008.     Selvom DIFO bindende til retsbogen har anerkendt og tilstået hverken at have fået rettigheder eller kompetencer fra ICANN eller overtaget nogen kundeportefølje eller aftaler fra FIL, står Højesterets tidligere fejlagtige dom ved magt. Kun højesteretsdommerne selv måtte ophæve den fejlagtige højesteretsdom. Undersottere måtte ikke foretage selvstændige bedømmelser.
 
Kejserens nye klæder. DIFO's tilståelser efter Højesteretsdom af 23. januar 2006: Udskrift af Københavns Byrets retsbog af 27. september 2010.     Efter bevisførelser og dokumentation ved Københavns Byret har DIFO på ny, bindende til retsbogen, anerkendt og tilstået, at foreningen hverken fik rettigheder eller kompetencer fra ICANN, og at foreningen heller ikke har overtaget nogen kundeportefølje eller aftaler fra FIL. Men heller ikke bevisførelsen ved Københavns Byret ændrede noget ved Højesterets tidligere fejlagtige dom.
 
Kejserens nye klæder. DIFO's tilståelser efter Højesteretsdom af 23. januar 2006: Udskrift af Københavns Byrets dombog af 29. oktober 2010.     DIFO har flere gange, i forskellige vendinger, over for Sø- og Handelsretten, Københavns Byret og Østre Landsret, anerkendt og tilstået, at DIFO hverken fik rettigheder eller kompetencer fra ICANN eller overtog nogen kundeportefølje fra FIL. »Det var en fejl!«, gentog DIFO's advokat flere gange. Men lige meget hjalp det. At beviserne peger i den modsatte retning af højesteretsdomme er ikke noget problem for højesteretsdommerne og Domstolsstyrelsen.
 
Betænkning om administration af domænenavne i Danmark nr. 1450. Affattet af Jon Stokholm, Mads Bryde Andersen, Jens Schovsbo, Anette Høyrup, Jane Eis Larsen, Janne Glæsel, Martin von Haller Grønbæk mfl.     Her overdrog foreningen DIFO samtlige af sine opdigtede rettigheder fra ICANN til den danske stat, jf. §§ 2, 6, 11 og 12, og afgav en erklæring om ikke at gøre et erstatningskrav om ekspropriation gældende, såfremt DIFO fik lov til at være administrator af domænenavne i Danmark, jf. pkt. 5.5.2.1 i betænkningen.
 
Høringsnotat vedrørende domæneudvalgets forslag til lov om internetdomæner, der særligt tildeles Danmark. Her vildledte Helge Sander Folketinget (på ny) med foreningen DIFO's opdigtede rettigheder fra ICANN.     Helge Sander gjorde gældende, at ICANN havde delegeret .dk-topdomænet til én administrator, DIFO, som i forhold til ICANN vil kunne komme til at være ansvarlig for "overtrædelser" som ISP'erne foretager. Derfor skulle ISP'erne - leverandørerne af domænenavne - ved lov tvangsunderlægges foreningen DIFO's bestemmelser.

Mette Christensen, vicepræsident ved SHR, forligsmand
Mette Christensen, vicepræsident ved SHR, forligsmand
Fuskede og svindlede til fordel for foreningen DIFO og satte gang i en kæde af svigagtige afgørelser.

Mette Christensen, vicepræsident ved Sø- og Handelsretten, forligsmand, voldgiftsdommer

Afsløret i fusk og svindel og ulovlige vennetjenester ved domstolene. Fuskede og svindlede til fordel for vennerne og satte gang i en kæde af svigagtige afgørelser.

Læs mere ...
 
Janne Glæsel, Advokat, Gorrissen Federspiel I/S
Janne Glæsel, Advokat, Gorrissen Federspiel I/S
Svindlede og dækkede over organiseret svindel og bedrageri for at skaffe sig ekstraindtægter og vennetjenester hos bl.a. højesteretsdommere.

Janne Glæsel, advokat hos Gorrissen Federspiel, mangeårig medlem af foreningen DIFO's bestyrelse og juridiske panel, Advokatsamfundets advokat, medlem af Helge Sanders domæneudvalg, bestyrelsesformand for Zoologisk Have

Afsløret i organiseret svindel og bedrageri, bestikkelse og korruption. Svindlede og dækkede over organiseret svindel og bedrageri for at skaffe sig ekstraindtægter og vennetjenester hos bl.a. højesteretsdommere.

Læs mere ...
 
Helge Sander, Venstre, fhv. videnskabsminister
Helge Sander, Venstre, fhv. videnskabsminister
Magtmisbrug, kammerateri og ulovlige vennetjenester. Overtrådte sandhedspligten, løj og vildledte Folketinget flere gange til at træffe fejlagtige beslutninger og vedtage love på falsk grundlag.

Helge Sander, fhv. medlem af Folketinget for Venstre, fhv. minister for videnskab, teknologi og udvikling

Afsløret i kammerateri, ulovlige vennetjenester, magtmisbrug, løgn og omfattende vildledning af Folketinget. Helge Sander har slået rekorder, når det gælder en ministers undvigende svar og løgne og vildledning af Folketinget.

Læs mere ...

Folkedomstolen.org er sponsoreret af bl.a. www.dansk.net.