Janne Glæsel, advokat hos Gorrissen Federspiel, mangeårig medlem af foreningen DIFO's bestyrelse og juridiske panel, Advokatsamfundets advokat, medlem af Helge Sanders domæneudvalg, bestyrelsesformand for Zoologisk Have

Print Version
Afsløret i organiseret svindel og bedrageri, bestikkelse og korruption. Svindlede og dækkede over organiseret svindel og bedrageri for at skaffe sig ekstraindtægter og vennetjenester hos bl.a. højesteretsdommere.

Janne Glæsel, Advokat, Gorrissen Federspiel I/S
Janne Glæsel, Advokat, Gorrissen Federspiel I/S
Svindlede og dækkede over organiseret svindel og bedrageri for at skaffe sig ekstraindtægter og vennetjenester hos bl.a. højesteretsdommere.
Advokat Janne Glæsel og stifteren af foreningen DIFO, juraprofessor Mads Bryde Andersen, er gamle bijobsvenner fra bl.a. IT-sikkerhedsrådet, hvor de var berygtet for at dele ud til sig selv.

Både Janne Glæsel og Mads Bryde Andersen var fortrolige venner med den daværende formand for Advokatsamfundet, advokat Jon Ulrik Stokholm, som bl.a. skaffede Janne Glæsel og Mads Bryde Andersen opgaver for Advokatsamfundet.

Janne Glæsel, Jon Ulrik Stokholm, Mads Bryde Andersen og deres netværk blev hurtigt involveret i projektet med at tjene penge på domænenavne i Danmark, og videreudviklede det til en 10-mandsforening af repræsentanter for forskellige organisationer.

Janne Glæsel fik en plads i foreningens bestyrelse som repræsentant for Advokatsamfundet, og har bl.a. været Advokatsamfundets advokat i sager om domænenavne.

Repræsentanter i foreningen DIFO's opgave var at få de organisationer, de repræsenterer i DIFO, til at bakke op om DIFO's målsætninger.

Dette gøres normalt ved, at de i foreningen DIFO repræsenterede organisationer, f.eks. Advokatsamfundet, via overenskomster, vedtægter eller lignende, pålægger organisationens medlemmer (advokater) at indføre og håndhæve foreningen DIFO's bestemmelser i deres respektive forretningsbetingelser over for deres kunder/klienter.

Advokat Janne Glædsels opgave i foreningen DIFO, som repræsentant for Advokatsamfundet, var at overbevise Advokatsamfundets medlemmer om, at advokaterne i Danmark, i deres respektive forretningsbetingelser skulle indføre, at klienterne, som en del af deres aftale med deres advokat, har accepteret at være bundet af foreningen DIFO's bestemmelser og afgørelser.

På denne måde implementeres på legal vis foreningen DIFO's politik via medlemmerne af de organisationer, der er repræsenteret i foreningen DIFO.

I stedet for at arbejde på at finde advokater eller andre leverandører af produkter og ydelser til at bakke op om foreningen DIFO, og til at indføre og håndhæve foreningen DIFO's bestemmelser i deres forretningsbetingelser, valgte advokat Janne Glæsel og hendes netværk at svindle og bedrage med opdigtede rettigheder til domænenavne i Danmark.

Advokat Janne Glæsel og Advokatsamfundet har ikke noget som helst at gøre med ISP'ernes levering af ydelser til egne kunder, herunder ISP'ernes levering af domænenavne til deres egne kunder.

Ikke desto mindre skaffede advokat Janne Glæsel sig, som repræsentant for Advokatsamfundet, svigagtigt adgang til ISP'ernes indtægter ved at bedrage sig ind i forholdet mellem ISP'erne og deres respektive kunder og fik afsagt stribevis af svigagtige afgørelser ved domstolene.

Advokat Janne Glæsel skaffede sig selv og sit netværk ekstra indkomster og vennetjenester hos bl.a. højesteretsdommere ved at svindle og bedrage med opdigtede rettigheder til domænenavne i Danmark og dække over en omfattende organiseret svindel ved domstolene.

Omfattende svindel og bedrageri i Advokatsamfundet og ved domstolene

Henrik Rothe, retspræsident, Sø- og Handelsretten
Henrik Rothe, retspræsident, Sø- og Handelsretten
Fhv. generalsekretær for Advokatsamfundet og en del af netværket styret af Jon Stokholm og Lene Pagter Kristensen. Dækkede over omfattende svindel og bedrageri og blev udnævnt til retspræsident.
Advokat Janne Glæsel har været involveret i flere tilfælde af svindel og bedrageri ved domstolene, og har i samarbejde med bl.a. Advokatsamfundets daværende formand Jon Stokholm og generalsekretær Henrik Rothe og vicepræsident ved Sø-og Handelsretten Michael B. Elmer svindlet sig adgang til værdifulde generiske internetadresser som f.eks. advokat.dk og advokater.dk.

Generalsekretær for Advokatsamfundet Henrik Rothe blev udnævnt til præsident for Sø- og Handelsretten efter indstilling fra et dommerudnævnelsesråd med højesteretsdommer Lene Pagter Kristensen og landsdommer Kaspar Linkis som henholdsvis formand og næstformand.

Som bestyrelsesmedlem af foreningen DIFO og repræsentant for Advokatsamfundet i DIFO har advokat Janne Glæsel været med til at udbetale penge fra DIFO til højesteretsdommer Lene Pagter Kristensen og landsdommer Kaspar Linkis for deres officielle bijobs som henholdsvis formand og næstformand for foreningen DIFO's klagenævn.

Advokat Janne Glæsel var én af nøglepersonerne i den daværende videnskabsminister Helge Sanders domæneudvalg, der har svindlet og vildledt Folketinget med en fiktiv overdragelse af rettigheder fra foreningen DIFO og ICANN til den danske stat.

I domæneloven overdrog Janne Glæsel og de øvrige gerningsmænd foreningen DIFO’s fiktive rettigheder og kompetencer fra ICANN til den danske stat, jf. domænelovens § 2, og tilbageleverede de samme fiktive rettigheder og kompetencer fra ICANN til foreningen DIFO til administration, takket være specifikke, skræddersyede krav i domæneloven, som kun foreningen DIFO kunne opfylde.

Når det gælder organiseret økonomisk kriminalitet i større skala, er skrupelløse advokater altid at finde blandt gerningsmændene. Foreningen DIFO, med advokat Janne Glæsel, er ingen undtagelse.

Janne Glæsel og hendes bijobsvirksomhed i foreningen DIFO hviler på ét stort bedrag. Siden 1999 har de bl.a. svindlet og bedraget med,

 • (1) at deres forening, bijobsforeningen DIFO, har indgået en aftale med den amerikanske organisation ICANN omkring rettigheder til domænenavne i Danmark;

 • (2) at foreningen DIFO har fået rettigheder og kompetencer i forhold til domænenavne i Danmark fra den amerikanske organisation ICANN;

 • (3) at adgang til internettet og domænenavne i Danmark beror på en aftale med den amerikanske organisation ICANN via foreningen DIFO, som repræsentant for ICANN i Danmark. Og at foreningen DIFO havde fået sine rettigheder og kompetencer i forhold til domænenavne i Danmark fra ICANN;

 • (4) at foreningen DIFO leverer sin ydelse ved at stille sine rettigheder og kompetencer fra ICANN til rådighed for DK Hostmaster A/S og for registranter mod DK Hostmaster A/S' opkrævning hos registranter og betaling til DIFO af licensafgifter for DIFO's rettigheder og kompetencer. Og at adgang til domænenavne i Danmark beror på en aftale med DIFO;

 • (5) at USA's regering ejer det oprindelige Internet og internettets rodservere, og at USA's regering via aftalememorandum af 25. november 1998 har givet ICANN rettigheder og kompetencer og eksklusivt adgang til dette net;

 • (6) at aftalememorandum af 25. november 1998 mellem USA's regering og ICANN havde tildelt foreningen DIFO rettigheder og kompetencer i forhold til domænenavne i Danmark;

 • (7) at brancheforeningen FIL, indtil 1999, havde registreringsaftaler med ejerne af domænenavne med endelsen ".dk";

 • (8) at registrering af et domænenavn med endelsen ".dk" var en aftale mellem brancheforeningen FIL og registranterne, som udgjorde brancheforeningen FILs kundeportefølje;

 • (9) at foreningen DIFO i 1999 har overtaget brancheforeningen FILs kundeportefølje;

 • (10) at foreningen DIFO i 1999 har overtaget brancheforeningen FILs aftaler med indehavere af domænenavne med endelsen ".dk" efter en aftale med Forskningsministeriet;

 • (11) at brancheforeningen FIL, indtil 1999, var administrator af ".dk" og at foreningen DIFO i 1999 har overtaget administrationen af ".dk" fra brancheforeningen FIL;

 • (12) at foreningen DIFO i 1999 har overtaget brancheforeningen FILs rettigheder og kompetencer til at regulere domænenavne i Danmark;

 • (13) at både før og efter domæneloven er det foreningen DIFO, der stiller domænenavne i Danmark til rådighed for registranterne;

 • (14) at foreningen DIFO er leverandøren af domænenavne i Danmark, og ISP'erne er mellemhandlere af de domænenavne, som foreningen DIFO leverer til slutbrugerne;

 • (15) at såvel mellemhandlere (ISP'ere) som slutbrugere (registranter) af domænenavne i Danmark er forpligtet til at underkaste sig leverandørens (foreningen DIFO) vilkår, som leverandøren suverænt fastsætter.
Janne Glæsel og hendes netværk har fremskaffet adskillige domme på samtlige af disse påstande og anbringender.

DOKUMENTERET FAKTUM:

 • (1) Foreningen DIFO's oplysninger om at have indgået en aftale med ICANN var opdigtet. Foreningen DIFO har slet ikke indgået nogen som helst aftale med ICANN, som i øvrigt ikke havde nogen kompetence til at kunne tildele foreningen DIFO de rettigheder og kompetencer i forhold til domænenavne i Danmark, som foreningen DIFO har påstået at have fået fra ICANN.

 • (2) Foreningen DIFO har ingen rettigheder eller kompetencer i forhold til domænenavne i Danmark fået fra den amerikanske organisation ICANN.

 • (3) Adgang til internettet og domænenavne i Danmark beror ikke på en aftale med hverken den amerikanske organisation ICANN eller foreningen DIFO. Adgang til internettet og domænenavne i Danmark beror på aftaler med relevante ISP'ere, og ikke foreningen DIFO.

 • (4) Foreningen DIFO har ikke nogen rettigheder eller kompetencer fra ICANN at stille til rådighed for hverken DK Hostmaster A/S eller registranterne af .dk-domænenavne. Foreningen DIFO har opkrævet licensafgifter for fiktive rettigheder og kompetencer fra ICANN.

 • (5) Det net, som USA's regering har opbygget (via "National Security Agency (NSA)" og "U.S. Department of Defense(DoD)"), har USA's regering ikke givet ICANN eller DIFO rettigheder og kompetencer endsige adgang til. Og det net, som ISP'erne verden over har opbygget, har USA's regering heller ikke givet - og kan ej heller give - ICANN eller DIFO rettigheder og kompetencer eller adgang til.

  Internettets rodserversystem består af over 325 DNS-servere (navneservercomputere), som forskellige ISP'er verden over ejer og stiller til rådighed for internetsamfundet.
  Hverken rodserversystemet eller DNS-serverne tilhører USA's regering. Og USA's regering har heller ikke via aftalememorandum af 25. november 1998 tildelt ICANN og DIFO de rettigheder og kompetencer, som DIFO har opdigtet at have fået fra USA's regering via ICANN.

 • (6) Aftalememorandum af 25. november 1998 mellem USA's regering og ICANN omhandler ikke landekodedomænenavne som ".dk". Aftalememorandummet har ikke tildelt foreningen DIFO nogle som helst rettigheder eller kompetencer i forhold til domænenavne i Danmark.

 • (7) Brancheforeningen FIL havde ingen registreringsaftaler med registranter af domænenavne.

 • (8) Der var ingen aftaler mellem brancheforeningen FIL og registranterne.
  Det var ISP'erne selv, som hver især havde registreringsaftaler med deres respektive domænekunder.

  Brancheforeningen FIL havde sine medlemmer, ISP'erne, akkurat som enhver anden brancheforening i Danmark. Medlemmerne af brancheforeningen FIL, ISP'erne, betalte hvert 6.000,00 kr. i årligt kontingent til brancheforeningen. Brancheforeningen FIL havde ingen kundeportefølje.

 • (9) Foreningen DIFO har hverken i 1999 eller på noget andet tidspunkt overtaget en kundeportefølje fra brancheforeningen FIL, som heller ikke på noget tidspunkt har haft en kundeportefølje at overdrage til DIFO.

 • (10) Internetbrancheforeningen FIL har aldrig haft nogen kundeportefølje eller aftaler med domænenavneregistranter at overdrage til foreningen DIFO, som hverken i 1999 eller på noget andet tidspunkt har overtaget nogen aftale mellem brancheforeningen FIL og indehavere af domænenavne med endelsen ".dk".

  Forskningsministeriet havde hverken de fornødne rettigheder eller hjemmel til at kunne indgå en aftale med foreningen DIFO om overtagelse af hverken ISP'ernes serviceydelser eller kundeportefølje eller rettigheder til domænenavne i Danmark eller aftaler i brancheforeningen FIL.

 • (11) Brancheforeningen FIL har aldrig været administrator af ".dk".
  Brancheforeningen FIL har alene været administrator af medlemskab af brancheforeningen.
  Foreningen DIFO har ikke overtaget nogen administration af ".dk" fra brancheforeningen FIL.

  Indtil 1999 var det selskabet DKnet A/S, der - på baggrund af en hostmasteraftale med ISP'erne - var administrator af ".dk". Denne administration af ".dk" er gået direkte fra DKnet A/S til skuffeselskabet A/S PSE NR. 5516, der har taget navneforandring til det nuværende DK Hostmaster A/S.

 • (12) Brancheforeningen FILs regler i forhold til domænenavne i Danmark blev implementeret via medlemmerne af brancheforeningen FIL, ISP'erne, som havde inkorporeret disse regler i deres respektive forretningsbetingelser over for deres respektive kunder.

  Brancheforeningen FIL havde ikke rettigheder eller kompetencer i forhold til domænenavne i Danmark at overdrage til foreningen DIFO.

  Brancheforeningen FIL havde ingen umiddelbar kompetence til at vedtage regler med bindende virkning, og valgte derfor at afstå fra rollen som konfliktløser i relation til registrering af domænenavne.
  Foreningen DIFO har hverken overtaget rettigheder eller kompetencer til at regulere domænenavne i Danmark fra brancheforeningen FIL.

 • (13) Både før og efter domæneloven er det ISP'erne, der stiller domænenavne i Danmark til rådighed for registranterne. Foreningen DIFO er en forening som en hvilken som helst anden forening i Danmark. DIFO har intet fået af rettigheder eller kompetencer i forhold til domænenavne i Danmark.

  Både før og efter domæneloven har foreningen DIFO svindlet og bedraget med opdigtede rettigheder fra ICANN og betalt dommere for at afsige svigagtige domme til at dække over svindlen.

 • (14) Foreningen DIFO har intet at gøre med ISP'ernes levering af domænenavne til deres respektive kunder. ISP'erne er ikke mellemhandlere af de domænenavne ISP'erne selv leverer til deres kunder.

 • (15) Foreningen DIFO har aldrig været leverandør af domænenavne i Danmark. Ingen ISP er mellemhandler af domænenavne eller ydelser fra foreningen DIFO. Leverandørerne af domænenavne i Danmark er ISP'erne. Registranterne er ikke forpligtet til at underkaste sig foreningen DIFO's bestemmelser og krav om betaling af licens for foreningens opdigtede rettigheder.

Emne: Svindel, Bedrageri, Korruption, bestikkelse, Bijobberi, Fusk, Domæneudvalget nedsat af Helge Sander, Domæneloven, advokater.dk, advokat.dk, foreningen DIFO, Gorrissen Federspiel, Advokatsamfundet, Zoologisk Have i København
Personer: Janne Glæsel, advokat hos Gorrissen Federspiel, mangeårig medlem af foreningen DIFO's bestyrelse og juridiske panel, Advokatsamfundets advokat, medlem af Helge Sanders domæneudvalg, bestyrelsesformand for Zoologisk Have
Organisationer: Gorrissen Federspiel, foreningen DIFO, Advokatsamfundet, Zoologisk Have i København, Videnskabsministeriet, Folketinget.
Steder: København, Danmark

Opfordring: Er du en af dem, der er blevet afsløret? Har du været med til at træffe en uheldig afgørelse? Vi opfordrer dig til at komme frem, og redegøre for din andel af sagen. Vi opfordrer dig til at bevise din uskyld. Enten er du retskaffen og hæderværdig eller så er du ikke. Vi kan ikke have en person som dommer eller embedsmand, når personen hverken er ærlig eller redelig. Det er i retssamfundets interesser, at sandheden kommer frem i lyset. Vi betragter din tavshed som en anerkendelse af dit ansvar.

Mette Christensen, vicepræsident ved SHR, forligsmand
Mette Christensen, vicepræsident ved SHR, forligsmand
Fuskede og svindlede til fordel for foreningen DIFO og satte gang i en kæde af svigagtige afgørelser.

Mette Christensen, vicepræsident ved Sø- og Handelsretten, forligsmand, voldgiftsdommer

Afsløret i fusk og svindel og ulovlige vennetjenester ved domstolene. Fuskede og svindlede til fordel for vennerne og satte gang i en kæde af svigagtige afgørelser.

Læs mere ...
 
Helge Sander, Venstre, fhv. videnskabsminister
Helge Sander, Venstre, fhv. videnskabsminister
Magtmisbrug, kammerateri og ulovlige vennetjenester. Overtrådte sandhedspligten, løj og vildledte Folketinget flere gange til at træffe fejlagtige beslutninger og vedtage love på falsk grundlag.

Helge Sander, fhv. medlem af Folketinget for Venstre, fhv. minister for videnskab, teknologi og udvikling

Afsløret i kammerateri, ulovlige vennetjenester, magtmisbrug, løgn og omfattende vildledning af Folketinget. Helge Sander har slået rekorder, når det gælder en ministers undvigende svar og løgne og vildledning af Folketinget.

Læs mere ...
 
Martin von Haller Grønbæk, advokat
Martin von Haller Grønbæk, advokat
Ulovlig selvkontrahering. Licensaftaler om fuldstændigt opdigtede rettigheder, med sig selv på begge sider af bordet. Vildledte Videnskabsministeriet og Folketinget.

Martin von Haller Grønbæk, advokat, Bird & Bird Advokatpartnerselskab, medlem af Danske IT-advokaters bestyrelse, mangeårig medlem af foreningen DIFO's bestyrelse, medlem af Helge Sanders domæneudvalg.

Afsløret i organiseret fup, svindel, bedrageri og ulovlig selvkontrahering. Svindlede og dækkede over organiseret svindel og bedrageri for at skaffe sig ekstraindtægter og vennetjenester hos bl.a. højesteretsdommere.

Læs mere ...

Folkedomstolen.org er sponsoreret af bl.a. www.dansk.net.