Køreplan for DK-Hostmasterfunktionen

Print Version
Den oprindelige plan fra Forskningsministeriet og Foreningen af Internet Leverandører (FIL) omkring omorganisering af DK Hostmasterfunktionen kan stadig implementeres.

Tilbage i 1998 havde Forskningsministeriet og foreningen FIL lagt en plan for, hvordan DK Hostmasterfunktionen skulle omorganiseres fra en monopollignende tilstand med uigennemskuelige regnskaber til en omstruktureret og demokratisk styret funktion, der sikrer konkurrencemæssig neutralitet og varetagelse af brugerhensyn.

Et datacenter til brug for DK Hostmasterfunktionen
Et datacenter til brug for DK Hostmasterfunktionen
DK Hostmasterfunktionen er en database- og DNS-serveropgave, som kan udføres af en hvilken som helst ISP. Betingelserne fastsættes af ISP'erne i fælleskab.
Den oprindelige køreplan for omorganisering af DK-Hostmasterfunktionen

Den oprindelige og rigtige plan fra Forskningsministeriet og foreningen FIL bygger på ISP'ernes administration af deres egne services og ydelser, fri konkurrence mellem ISP'erne, registranternes ejerskab af rettighederne til deres domænenavne og registranternes mulighed for at medtage deres domænenavne ved skift af ISP'er.

DK Hostmasterfunktion er en funktion udført af én ISP for de andre ISP'ere på grundlag af en hostmasteraftale baseret på betingelser som ISP'erne i fælleskab har fastsat.

DK Hostmasterfunktion er en database- og DNS-serveropgave, som kan udføres af en hvilken som helst ISP. Der er ingen forskel mellem udførelsen af DIX-funktionen for ISP'erne og udførelsen af DK Hostmasterfunktionen for ISP'erne.

DK Hostmasterselskabet har intet at gøre med ISP'ernes kunder, akkurat som UNI-C, der i dag varetager DIX-funktionen for ISP'erne, intet har at gøre med ISP'ernes kunder.

Hver ISP har egne forretningsbetingelser og egne aftaler med sine kunder, akkurat som f.eks. teleselskaberne i dag har deres respektive aftaler med deres kunder.

Domænenavnekonflikter løses i henhold til ISP'ernes forretningsbetingelser. Her har organisationen ICANN, som hjælp til ISP'erne verden over, udarbejdet og gennemprøvet procedurer og regler for løsning af domænenavnekonflikter.

ISP'erne kan blot, ved henvisning i deres forretningsbetingelser, inkorporere disse universelle, anerkendte procedurer og regler for domænenavnekonfliktsløsning i deres aftaler med deres respektive kunder.

Rent juridisk og lovgivningsmæssigt kan samtlige procedurer og love anvendt i forbindelse med ophævelsen af telemonopolet genbruges, denne gang med navnet Tele Danmark A/S erstattet med DK Hostmaster A/S.

Emne: Køreplan, Domænenavne, DK Hostmasterfunktion, Internetleverandører, ISP'ere, Konkurrence, Neutralitet, Brugerhensyn
Personer: Forskningsminister Jan Trøjborg, Forskningsminister Birte Weiss, Kontorchef Jane Eis Larsen
Organisationer: Forskningsministeriet, Foreningen FIL, DKnet A/S, DK Hostmaster A/S, Tele Danmark A/S.
Steder: København, Danmark

Opfordring: Er du en af dem, der er blevet afsløret? Har du været med til at træffe en uheldig afgørelse? Vi opfordrer dig til at komme frem, og redegøre for din andel af sagen. Vi opfordrer dig til at bevise din uskyld. Enten er du retskaffen og hæderværdig eller så er du ikke. Vi kan ikke have en person som dommer eller embedsmand, når personen hverken er ærlig eller redelig. Det er i retssamfundets interesser, at sandheden kommer frem i lyset. Vi betragter din tavshed som en anerkendelse af dit ansvar.

Dokumentation:
Forskningsministeriets brev af 8. juli 1998 til brancheforeningen FIL vedr. »omorganisering af den danske hostmaster-funktion« og »Rammeaftale/MoU om hostmaster-funktionen og om ISP’ernes administration af adresser/domænenavne«     Forskningsministeriet havde hverken juridiske rettigheder eller hjemmel til at kunne bestemme over ISP'ernes produkter og ydelser som domænenavne. Forskningsministeriet opfordrede derfor ISP'erne om at regulere sig selv via en overenskomst, en rammeaftale kaldet »Memorandum of Understanding (MoU)«, mellem alle relevante aktører.
 
Selvreguleringsprincippet og den oprindelige »Rammeaftale/MoU om hostmaster-funktionen og om ISP’ernes administration af adresser/domænenavne«     Selvreguleringsprincippet og »IDMoU, Internet Danmark Memorandum of Understanding« var defineret som »et forum, hvor ideer, problemer, ny teknik og skærmydsler kan diskuteres og løses under medvirken af forskellige fagfolk, jurister, teknikere og ikke mindst private brugere«.

Folkedomstolen.org er sponsoreret af bl.a. www.dansk.net.