Martin von Haller Grønbæk, advokat, Bird & Bird Advokatpartnerselskab, medlem af Danske IT-advokaters bestyrelse, mangeårig medlem af foreningen DIFO's bestyrelse, medlem af Helge Sanders domæneudvalg.

Print Version
Afsløret i organiseret fup, svindel, bedrageri og ulovlig selvkontrahering. Svindlede og dækkede over organiseret svindel og bedrageri for at skaffe sig ekstraindtægter og vennetjenester hos bl.a. højesteretsdommere.

Martin von Haller Grønbæk, advokat
Martin von Haller Grønbæk, advokat
Ulovlig selvkontrahering. Licensaftaler om fuldstændigt opdigtede rettigheder, med sig selv på begge sider af bordet. Vildledte Videnskabsministeriet og Folketinget.
Advokat Martin von Haller Grønbæk er en af de helt centrale figurer i den organiserede svindel og bedrageri med opdigtede rettigheder til domænenavne i Danmark, hvor foreningen DIFO har udgivet sig for at være rettighedshaver og opkrævet licensafgifter for opdigtede rettigheder.

Advokat Martin von Haller Grønbæk har spillet en central rolle i den korruption og bestikkelse af embedsmænd, der har fundet sted, og har været med til at lave det nødvendige papirarbejde for at kunne trække penge ud af systemet til de medvirkende i svindlen.

Advokat Martin von Haller Grønbæk var medlem af daværende videnskabsminister Helge Sanders domæneudvalg, og har været med til at vildlede Videnskabsministeriet og Folketinget med foreningen DIFO's fiktive rettigheder fra ICANN.

Advokat Martin von Haller Grønbæk har været involveret i talrige IT-orienterede projekter, som han gennemgående har forsøgt at tjene nemme og hurtige penge på.

Et af projekterne fra DotCom-bobblens tid var at tjene nemme og hurtige penge på Internet-domænenavne. Der var bare det problem, at advokat Martin von Haller Grønbæk og hans venner ikke havde noget med Internet-domænenavne at gøre. For at kunne nå deres mål, måtte de derfor skaffe sig adgang til Internet-domænenavnene i Danmark.

Tele Danmark A/S' monopollignende optræden på Internetmarkedet i Danmark og Internetleverandørernes - ISP'ernes - beslutning om ikke at forny en indgået hostmasteraftale med Tele Danmark A/S' datterselskab DKnet A/S, fik advokat Martin von Haller Grønbæk og hans netværks opmærksomhed.

Advokat Martin von Haller Grønbæk og juraprofessor Mads Bryde Andersen og deres venner meldte sig på banen og tilbød at bistå ISP'erne og Forskningsministeriet i at gennemføre flytningen af dk-hostmasterfunktionen fra DKnet A/S og Tele Danmark A/S.

De tilbød at bistå ISP'erne og Forskningsministeriet i at implementere det branchekodeks om selvregulering, som ISP’erne og Forskningsministeriet havde arbejdet på. Ifølge planen skulle ISP'erne ved en selvregulering kunne tiltræde et branchekodeks og forpligte sig at efterleve bestemmelserne i branchekodekset.

Advokat Martin von Haller Grønbæk og juraprofessor Mads Bryde Andersen og deres venner stiftede foreningen DIFO og indgik en aftale med Tele Danmark Internet A/S om at købe DKnet A/S' udstyr og aktiviteter knyttet til dk-hostmasterfunktionen.

Delegering af domænenavne på internettet

Delegering af domænenavne på internettet sker fra navneservercomputer til navneservercomputer.
Topdomænenavne på internettet, herunder .dk-topdomænet, er oprettet i internettets rodsystem på de over 325 navneservercomputere, som ISP'erne verden over stiller til rådighed for internetsamfundet.

Fra Internettets rodsystem er .dk-topdomænet delegeret til navneservercomputere i Danmark, oprindeligt 2 Unix-computere administreret af DKnet A/S i henhold til en hostmasteraftale indgået med ISP’ernes via brancheforeningen FIL.

Som "system administrator" eller blot "administrator" af .dk-topdomænet i domænenavnesystemet var DKnet A/S registreret i USA i IANA's database over landekodedomæneadministorer, således at andre ISP'ere verden over kunne finde frem til administratoren af .dk-topdomænet, DKnet A/S.

Her skal det bemærkes, at registreringen af DKnet A/S i USA i IANA's database over landekodedomæneadministorer ikke i sig selv indebar nogen tildeling af juridiske rettigheder eller kompetencer til DKnet A/S, hverken fra IANA's side eller fra ISP'ernes side.

DKnet A/S var registreret i IANA's database som alle andre systempassere, der administrerer navneservercomputerne for et delegeret topdomæne fra internettets rodsystem, .dk-topdomænet i DKnet A/S' tilfælde.

DKnet A/S' juridiske rettigheder og kompetencer var defineret i den hostmasteraftale, som DKnet A/S havde indgået med ISP'erne via brancheforeningen FIL.

Skuffeselskabets køb af computere fra DKnet A/S

Med lånte penge, 500.000 kr. i Unibank, købte advokat Martin von Haller Grønbæk og juraprofessor Mads Bryde Andersen og deres venner, den 2. december 1999, skuffeselskabet A/S PSE NR. 5516 af 1. juli 1999 fra advokatfirmaet Stakemann i København. Aktierne blev lagt i foreningen DIFO, som derved blev den formelle ejer af skuffeselskabet.

Skuffeselskabet A/S PSE NR. 5516 af 1. juli 1999 købte derefter de 2 UNIX-computere og de arbejdspladser, som DKnet A/S anvendte til at varetage dk-hostmasterfunktionen for ISP'erne.

Skuffeselskabet A/S PSE NR. 5516 af 1. juli 1999 overtog ved samme lejlighed selskabsnavnet »DK Hostmaster A/S« fra DKnet A/S.

Administratoren af .dk-topdomænet indtil januar 2000 var DKnet A/S (navneforandring til DK Hostmaster A/S) CVR nr. 18 01 37 46.

Administratoren af .dk-topdomænet fra januar 2000 er skuffeselskabet A/S PSE NR. 5516 (navneforandring til DK Hostmaster A/S), CVR nr. 24 21 03 75.

Administratoropgaven for .dk-topdomænet er gået direkte fra DKnet A/S til skuffeselskabet A/S PSE NR. 5516.

Administratoropgaven for .dk-topdomænet er således ikke gået fra DKnet A/S til foreningen DIFO, og derefter fra foreningen DIFO til skuffeselskabet A/S PSE NR. 5516 - nuværende DK Hostmaster A/S.

Brancheforeningen FIL har aldrig været administrator eller hostmaster for .dk-topdomænet. Og foreningen DIFO har aldrig været administrator eller hostmaster for .dk-topdomænet.

Opdigtede rettigheder og kompetencer fra USA

Modsat brancheforeningen FIL, som fik sine medlemmer - ISP'erne - til at implementere brancheforeningens bestemmelser via medlemmernes respektive forretningsbetingelser, så havde foreningen DIFO's bagmænd ikke tænkt sig at anmode foreningens medlemmer om at bidrage med implementering af foreningens politik og bestemmelser.

Modsat brancheforeningen FIL, som blev finansieret via medlemmernes indbetaling af årlige kontingenter, 6.000 kr. per år per ISP, så havde foreningen DIFO's bagmænd ikke tænkt sig at anmode foreningens medlemmer om at bidrage med noget som helst.

Foreningen DIFO er et raffineret skalkeskjul, og medlemmernes navne skulle bare bruges som en facade til at franarre ISP'erne og domæneregistranter deres rettigheder og penge, mange millioner af kroner.

I stedet for at indgå i dialog med ISP'erne med henblik på forhandling af indholdet af en evt. hostmasteraftale med skuffeselskabet A/S PSE NR. 5516 af 1. juli 1999 (nu DK Hostmaster A/S), valgte advokat Martin von Haller Grønbæk og juraprofessor Mads Bryde Andersen og deres venner at opdigte deres rettigheder til domænenavne i Danmark, som de påstod at have fået fra den amerikanske organisation ICANN.

Advokat Martin von Haller Grønbæk og juraprofessor Mads Bryde Andersen og deres venner fremsendte flere redegørelser med opdigtede oplysninger om deres forening DIFO's påståede rettigheder og kompetencer fra ICANN og om DIFO's videredelegering af rettighederne fra ICANN til skuffeselskabet A/S PSE NR. 5516 af 1. juli 1999, nu DK Hostmaster A/S.

Advokat Martin von Haller Grønbæk og juraprofessor Mads Bryde Andersen og deres venner har gentagne gange anført, at deres forening DIFO havde indgået en »aftale med ICANN« og havde »fået mandat«og »kompetence« og »retten« og »en magtposition (…) til at fastsætte regler (…) og til at kunne træffe beslutninger om at inddrage, overdrage eller slette domænenavne registreret under .dk domænet«, som de mente DIFO havde »fået tildelt af ICANN«.

Advokat Martin von Haller Grønbæk og juraprofessor Mads Bryde Andersen og deres venner har bl.a. fremsendt følgende redegørelser for deres påståede rettigheder og kompetencer fra ICANN i USA:

Hvordan har DK Hostmaster A/S fået retten til .dk – og hvor kommer denne ret fra?

Svaret på dette spørgsmål må hentes i USA, hvor ICANN (s.d.) har sin oprindelse. Som man kan læse nærmere om på ICANN’s hjemmeside (www.icann.org), blev der i 1999 indgået en aftale mellem US Department of Commerce og ICANN, hvorved reglerne om Internet-adressering blev lagt fast.

I konsekvens af denne aftale er det ICANN, der træffer afgørelse om, hvilke nye landedomæner (ccTLD), der skal oprettes, og hvem, som skal være registrant (indehaver).

I februar 2000 traf ICANN afgørelse om at DIFO, skulle indtræde som registrant for .dk. Afgørelsen blev truffet efter høring hos Forskningsministeriet.
DIFO har derefter indsat DK Hostmaster A/S som administrator af DIFO’s rettigheder.
(…)
Sagsøgte [DIFO] administrerer domænenavnsdatabasen i Danmark efter aftale med ICANN, hvilket indebærer, at sagsøgte [DIFO] har en faktisk position for så vidt angår udbud og salg af domænenavne under landekodedomænet .dk .
(…)
DIFO er det organ i Danmark, der af den amerikanske non-profit organisation Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (i det følgende benævnt ICANN) har fået tildelt opgaven med at styre det danske navnerum på Internettet. Dette indebærer i praksis, at DIFO står for registreringer af domænenavne under det såkaldte top-level-domæne, nemlig landekoden ”.dk” som DIFO har fået tildelt af ICANN
(…)
Det er således ICANN, der har uddelegeret ansvaret for DK-domænet til DIFO – Dansk Internet Forum i Danmark.

(…)
DIFO har fået retten til at administrere topdomænenavnet .dk. (…) DIFO har de facto retten til at administrere .dk. (…) Når ICANN har noteret, at opgaven med at administrere ”.dk” er placeret hos DIFO, gives DIFO en faktisk magtposition i forhold til domænenavnsdatabasen under det danske top level domæne.
(…)
Både før og efter internetdomænelovens ikrafttræden er det DIFO, der stiller top domænet .dk til rådighed for sagsøger [DMS]
På baggrund af de opdigtede rettigheder fra den amerikanske organisation ICANN erklærede advokat Martin von Haller Grønbæk og juraprofessor Mads Bryde Andersen og deres venner landets ISP'ere for at være »mellemhandlere« af domænenavne under .dk-topdomænet.

De erklærede, at indehavere af domænenavne under .dk-topdomænet ikke længere ejer deres domænenavne men kun får domænenavnene »til låns« på betingelser fastsat af DIFO, som til enhver tid kan »inddrage« attraktive og værdifulde domænenavne efter forgodtbefindende.

Manden i midten

Advokat Martin von Haller Grønbæk og juraprofessor Mads Bryde Andersen og deres venners plan har fra starten været, at de skulle skaffe sig selv nemme penge fra domænenavne. Dette gjorde de ved at svindle på begge sider af bordet, hvor de snød ISP'erne i Danmark og internetsamfundet og ICANN i USA.

På den ene side narrede advokat Martin von Haller Grønbæk og juraprofessor Mads Bryde Andersen og deres venner internetsamfundet og den amerikanske organisation ICANN til at tro, at det var ISP'erne i Danmark selv, der havde givet deres mandat til foreningen DIFO til at handle på vegne af ISP'erne i Danmark.

På den anden side narrede advokat Martin von Haller Grønbæk og juraprofessor Mads Bryde Andersen og deres venner ISP'erne i Danmark til at tro, at det var den amerikanske organisation ICANN, der havde tildelt foreningen DIFO de rettigheder og kompetencer, som de påstod foreningen DIFO have fået delegeret i forhold til Internettet og domænenavne i Danmark.

På denne måde manøvrerede advokat Martin von Haller Grønbæk og juraprofessor Mads Bryde Andersen og deres venner sig ind i en position i midten - mellem ICANN i USA og ISP'erne i Danmark - og siden 1999 har de svindlet og bedraget på begge sider af bordet og opkrævet millioner af kroner for fuldstændigt opdigtede rettigheder.

Svindel og ulovlig selvkontrahering

Advokat Martin von Haller Grønbæk og juraprofessor Mads Bryde Andersen og deres venner manøvrerede sig således til adgangen til pengekassen med indtægter fra ISP'erne i Danmarks salg af domænenavne til deres respektive domænekunder.

Ca. 40 mio. kroner om året fik advokat Martin von Haller Grønbæk og juraprofessor Mads Bryde Andersen og deres venner skaffet sig adgang til. Så meget indbringer salget af domænenavne i Danmark.

Herefter var det kun en formalitet, at advokat Martin von Haller Grønbæk og juraprofessor Mads Bryde Andersen og deres venner årligt tog sig godt betalt i licens for foreningen DIFO's fuldstændigt opdigtede rettigheder til domænenavne i Danmark.

Som juridisk grundlag for deres opkrævning af årlige licensbetalinger per domænenavn registreret under .dk-topdomænet har advokat Martin von Haller Grønbæk og juraprofessor Mads Bryde Andersen indgået kontrakter på vegne af foreningen DIFO og DK Hostmaster A/S.

Kontrakterne er underskrevet med på den ene side af bordet advokat Martin von Haller Grønbæk og juraprofessor Mads Bryde Andersen, som repræsentanter for foreningen DIFO, og på den anden side af bordet advokat Martin von Haller Grønbæk og juraprofessor Mads Bryde Andersen, som repræsentanter for DK Hostmaster A/S.

I kontrakterne har advokat Martin von Haller Grønbæk og juraprofessor Mads Bryde Andersen forpligtet ISP'erne og registranterne af domænenavne med endelsen .dk til at betale årlige licenser til foreningen DIFO.

Licensbetalingerne opkræves af DK Hostmaster A/S på vegne af foreningen DIFO, som kræver ca. 5 millioner kroner om året i licens for sine rettigheder.

Advokat Martin von Haller Grønbæk og juraprofessor Mads Bryde Andersen har således ulovligt handlet med sig selv - en ulovlig selvkontrahering - på bekostning af ISP'erne og ejerne af .dk-domænenavne.

Og licensbetalingerne for de fiktive rettigheder fra ICANN er gået direkte til videreudbetaling til advokat Martin von Haller Grønbæk, juraprofessor Mads Bryde Andersen, højesteretsdommer Lene Pagter Kristensen, højesteretsdommer Jon Stokholm, landsdommer Kaspar Linkis og andre involverede i svindlen.

Svindelnetværket har indtil videre, i dette svindelnummer alene, uretmæssigt skaffet sig uhindret adgang til ca. 500 millioner kroner og uretmæssigt fået rettigheder og kompetencer og magt over en hel branche, ISP'erne i Danmark, som netværket og deres forening DIFO i realiteten intet har at gøre med.

Advokat Martin von Haller Grønbæk og hans venners bijobsvirksomhed i foreningen DIFO hvilede på ét stort bedrag. Siden 1999 har de bl.a. svindlet og bedraget med,

 • (1) at deres forening, bijobsforeningen DIFO, har indgået en aftale med den amerikanske organisation ICANN omkring rettigheder til domænenavne i Danmark;

 • (2) at foreningen DIFO har fået rettigheder og kompetencer i forhold til domænenavne i Danmark fra den amerikanske organisation ICANN;

 • (3) at adgang til internettet og domænenavne i Danmark beror på en aftale med den amerikanske organisation ICANN via foreningen DIFO, som repræsentant for ICANN i Danmark. Og at foreningen DIFO havde fået sine rettigheder og kompetencer i forhold til domænenavne i Danmark fra ICANN;

 • (4) at foreningen DIFO leverer sin ydelse ved at stille sine rettigheder og kompetencer fra ICANN til rådighed for DK Hostmaster A/S og for registranter mod DK Hostmaster A/S' opkrævning hos registranter og betaling til DIFO af licensafgifter for DIFO's rettigheder og kompetencer. Og at adgang til domænenavne i Danmark beror på en aftale med DIFO;

 • (5) at USA's regering ejer det oprindelige Internet og internettets rodservere, og at USA's regering via aftalememorandum af 25. november 1998 har givet ICANN rettigheder og kompetencer og eksklusivt adgang til dette net;

 • (6) at aftalememorandum af 25. november 1998 mellem USA's regering og ICANN havde tildelt foreningen DIFO rettigheder og kompetencer i forhold til domænenavne i Danmark;

 • (7) at brancheforeningen FIL, indtil 1999, havde registreringsaftaler med ejerne af domænenavne med endelsen ".dk";

 • (8) at registrering af et domænenavn med endelsen ".dk" var en aftale mellem brancheforeningen FIL og registranterne, som udgjorde brancheforeningen FILs kundeportefølje;

 • (9) at foreningen DIFO i 1999 har overtaget brancheforeningen FILs kundeportefølje;

 • (10) at foreningen DIFO i 1999 har overtaget brancheforeningen FILs aftaler med indehavere af domænenavne med endelsen ".dk" efter en aftale med Forskningsministeriet;

 • (11) at brancheforeningen FIL, indtil 1999, var administrator af ".dk" og at foreningen DIFO i 1999 har overtaget administrationen af ".dk" fra brancheforeningen FIL;

 • (12) at foreningen DIFO i 1999 har overtaget brancheforeningen FILs rettigheder og kompetencer til at regulere domænenavne i Danmark;

 • (13) at både før og efter domæneloven er det foreningen DIFO, der stiller domænenavne i Danmark til rådighed for registranterne;

 • (14) at foreningen DIFO er leverandøren af domænenavne i Danmark, og ISP'erne er mellemhandlere af de domænenavne, som foreningen DIFO leverer til slutbrugerne;

 • (15) at såvel mellemhandlere (ISP'ere) som slutbrugere (registranter) af domænenavne i Danmark er forpligtet til at underkaste sig leverandørens (foreningen DIFO) vilkår, som leverandøren suverænt fastsætter.
Advokat Martin von Haller Grønbæk og juraprofessor Mads Bryde Andersen og deres venner har fremskaffet adskillige domme på samtlige af disse påstande og anbringender.

DOKUMENTERET FAKTUM:

 • (1) Foreningen DIFO's oplysninger om at have indgået en aftale med ICANN var opdigtet. Foreningen DIFO har slet ikke indgået nogen som helst aftale med ICANN, som i øvrigt ikke havde nogen kompetence til at kunne tildele foreningen DIFO de rettigheder og kompetencer i forhold til domænenavne i Danmark, som foreningen DIFO har påstået at have fået fra ICANN.

 • (2) Foreningen DIFO har ingen rettigheder eller kompetencer i forhold til domænenavne i Danmark fået fra den amerikanske organisation ICANN.

 • (3) Adgang til internettet og domænenavne i Danmark beror ikke på en aftale med hverken den amerikanske organisation ICANN eller foreningen DIFO. Adgang til internettet og domænenavne i Danmark beror på aftaler med relevante ISP'ere, og ikke foreningen DIFO.

 • (4) Foreningen DIFO har ikke nogen rettigheder eller kompetencer fra ICANN at stille til rådighed for hverken DK Hostmaster A/S eller registranterne af .dk-domænenavne. Foreningen DIFO har opkrævet licensafgifter for fiktive rettigheder og kompetencer fra ICANN.

 • (5) Det net, som USA's regering har opbygget (via "National Security Agency (NSA)" og "U.S. Department of Defense(DoD)"), har USA's regering ikke givet ICANN eller DIFO rettigheder og kompetencer endsige adgang til. Og det net, som ISP'erne verden over har opbygget, har USA's regering heller ikke givet - og kan ej heller give - ICANN eller DIFO rettigheder og kompetencer eller adgang til.

  Internettets rodserversystem består af over 325 DNS-servere (navneservercomputere), som forskellige ISP'er verden over ejer og stiller til rådighed for internetsamfundet.
  Hverken rodserversystemet eller DNS-serverne tilhører USA's regering. Og USA's regering har heller ikke via aftalememorandum af 25. november 1998 tildelt ICANN og DIFO de rettigheder og kompetencer, som DIFO har opdigtet at have fået fra USA's regering via ICANN.

 • (6) Aftalememorandum af 25. november 1998 mellem USA's regering og ICANN omhandler ikke landekodedomænenavne som ".dk". Aftalememorandummet har ikke tildelt foreningen DIFO nogle som helst rettigheder eller kompetencer i forhold til domænenavne i Danmark.

 • (7) Brancheforeningen FIL havde ingen registreringsaftaler med registranter af domænenavne.

 • (8) Der var ingen aftaler mellem brancheforeningen FIL og registranterne.
  Det var ISP'erne selv, som hver især havde registreringsaftaler med deres respektive domænekunder.

  Brancheforeningen FIL havde sine medlemmer, ISP'erne, akkurat som enhver anden brancheforening i Danmark. Medlemmerne af brancheforeningen FIL, ISP'erne, betalte hvert 6.000,00 kr. i årligt kontingent til brancheforeningen. Brancheforeningen FIL havde ingen kundeportefølje.

 • (9) Foreningen DIFO har hverken i 1999 eller på noget andet tidspunkt overtaget en kundeportefølje fra brancheforeningen FIL, som heller ikke på noget tidspunkt har haft en kundeportefølje at overdrage til DIFO.

 • (10) Internetbrancheforeningen FIL har aldrig haft nogen kundeportefølje eller aftaler med domænenavneregistranter at overdrage til foreningen DIFO, som hverken i 1999 eller på noget andet tidspunkt har overtaget nogen aftale mellem brancheforeningen FIL og indehavere af domænenavne med endelsen ".dk".

  Forskningsministeriet havde hverken de fornødne rettigheder eller hjemmel til at kunne indgå en aftale med foreningen DIFO om overtagelse af hverken ISP'ernes serviceydelser eller kundeportefølje eller rettigheder til domænenavne i Danmark eller aftaler i brancheforeningen FIL.

 • (11) Brancheforeningen FIL har aldrig været administrator af ".dk".
  Brancheforeningen FIL har alene været administrator af medlemskab af brancheforeningen.
  Foreningen DIFO har ikke overtaget nogen administration af ".dk" fra brancheforeningen FIL.

  Indtil 1999 var det selskabet DKnet A/S, der - på baggrund af en hostmasteraftale med ISP'erne - var administrator af ".dk". Denne administration af ".dk" er gået direkte fra DKnet A/S til skuffeselskabet A/S PSE NR. 5516, der har taget navneforandring til det nuværende DK Hostmaster A/S.

 • (12) Brancheforeningen FILs regler i forhold til domænenavne i Danmark blev implementeret via medlemmerne af brancheforeningen FIL, ISP'erne, som havde inkorporeret disse regler i deres respektive forretningsbetingelser over for deres respektive kunder.

  Brancheforeningen FIL havde ikke rettigheder eller kompetencer i forhold til domænenavne i Danmark at overdrage til foreningen DIFO.

  Brancheforeningen FIL havde ingen umiddelbar kompetence til at vedtage regler med bindende virkning, og valgte derfor at afstå fra rollen som konfliktløser i relation til registrering af domænenavne.
  Foreningen DIFO har hverken overtaget rettigheder eller kompetencer til at regulere domænenavne i Danmark fra brancheforeningen FIL.

 • (13) Både før og efter domæneloven er det ISP'erne, der stiller domænenavne i Danmark til rådighed for registranterne. Foreningen DIFO er en forening som en hvilken som helst anden forening i Danmark. DIFO har intet fået af rettigheder eller kompetencer i forhold til domænenavne i Danmark.

  Både før og efter domæneloven har foreningen DIFO svindlet og bedraget med opdigtede rettigheder fra ICANN og betalt dommere for at afsige svigagtige domme til at dække over svindlen.

 • (14) Foreningen DIFO har intet at gøre med ISP'ernes levering af domænenavne til deres respektive kunder. ISP'erne er ikke mellemhandlere af de domænenavne ISP'erne selv leverer til deres kunder.

 • (15) Foreningen DIFO har aldrig været leverandør af domænenavne i Danmark. Ingen ISP er mellemhandler af domænenavne eller ydelser fra foreningen DIFO. Leverandørerne af domænenavne i Danmark er ISP'erne. Registranterne er ikke forpligtet til at underkaste sig foreningen DIFO's bestemmelser og krav om betaling af licens for foreningens opdigtede rettigheder.

Emne: Svindel, Bedrageri, foreningen DIFO, Ulovlig selvkontrahering, Korruption, bestikkelse, Bijobberi, Fusk, Helge Sanders domæneudvalg, Domæneloven
Personer: Martin von Haller Grønbæk, advokat, Bird & Bird Advokatpartnerselskab, medlem af Danske IT-advokaters bestyrelse, mangeårig medlem af foreningen DIFO's bestyrelse, medlem af Helge Sanders domæneudvalg.
Organisationer: Bird & Bird Advokatpartnerselskab, Danske IT-advokater, foreningen DIFO, Videnskabsministeriet, Folketinget
Steder: København, Danmark

Opfordring: Er du en af dem, der er blevet afsløret? Har du været med til at træffe en uheldig afgørelse? Vi opfordrer dig til at komme frem, og redegøre for din andel af sagen. Vi opfordrer dig til at bevise din uskyld. Enten er du retskaffen og hæderværdig eller så er du ikke. Vi kan ikke have en person som dommer eller embedsmand, når personen hverken er ærlig eller redelig. Det er i retssamfundets interesser, at sandheden kommer frem i lyset. Vi betragter din tavshed som en anerkendelse af dit ansvar.

Dokumentation:
Udskrift fra IANA's (ICANN) database over administratorer af landekodedomæner i 1999, med DKnet A/S registreret som administrator af .dk-topdomænet.     Pr. 26/08-1999 var det selskabet DK Hostmaster A/S, tidligere DKnet A/S, CVR nr.18013746, og IKKE brancheforeningen FIL, der var administrator af topdomænet .dk.
Registreringen af DKnet A/S i USA i IANA's database indebar ikke i sig selv nogen tildeling af juridiske rettigheder eller kompetencer til DKnet A/S, hverken fra IANA's side eller fra ISP'ernes side. DKnet A/S' juridiske rettigheder og kompetencer var defineret i en hostmasteraftale med ISP'erne.
 
Det Tele Danmark A/S ejede DK Hostmaster A/S, tidligere DKnet A/S, CVR nr.18013746 (Selskabsudskrift fra Erhvervsstyrelsen)     DK Hostmaster A/S (DKnet A/S) havde via delegeringen fra internettets rodzone af .dk til sine navneservere den faktiske kompetence til at administrere .dk, men manglede den juridiske kompetence, da den indgåede hostmasteraftale med ISP'erne var udløbet. Det Tele Danmark A/S ejede DK Hostmaster A/S og det DIFO ejede DK Hostmaster A/S er to forskellige selskaber, med hver deres juridiske problemer.
 
Det DIFO ejede DK Hostmaster A/S, skuffeselskabet A/S PSE NR. 5516, CVR nr. 24210375 (Selskabsudskrift fra Erhvervsstyrelsen).     DK Hostmaster A/S (skuffeselskabet A/S PSE NR. 5516) købt DKnet A/S' navneservere med delegeringen fra internettets rodzone af .dk og fik den faktiske kompetence til at administrere .dk, men manglede den juridiske kompetence, da der ikke var indgået nogen hostmasteraftale med ISP'erne. Det DIFO ejede DK Hostmaster A/S og det Tele Danmark A/S ejede DK Hostmaster A/S er to forskellige selskaber, med hver deres juridiske problemer.
 
Topdomænet .dk på internettets rodservere. Delegering af domænenavne på internettet sker fra navneservercomputer til navneservercomputer. Se delegeringen af .dk på side 17 og 26 af rodzonefilens indhold.     Topdomænet .dk er oprettet i internettets rodsystem på de over 325 navneservercomputere, som ISP'erne verden over stiller til rådighed for internetsamfundet. Internettets rodsystem tilhører ikke USA's regering, men tilhører ISP'erne verden over. Topdomænet .dk var oprindeligt delegeret fra rodsystemet til 2 Unix-computere administreret af DKnet A/S. Delegeringen er overgået til DK Hostmaster A/S' navneservere.
 
Administratoropgaven for .dk er gået direkte fra DKnet A/S til skuffeselskabet A/S PSE NR. 5516. Dette kan læses i ledelsens årsberetning.     Administratoropgaven for .dk-topdomænet er ikke gået fra DKnet A/S til foreningen DIFO, og derefter fra foreningen DIFO til skuffeselskabet A/S PSE NR. 5516 - nuværende DK Hostmaster A/S. Såvel brancheforeningen FIL som foreningen DIFO har på intet tidspunkt været administrator af topdomænet .dk eller haft nogen domænekundeportefølje eller indgået nogen aftaler med domænenavneregistranter.
 
Foreningen DIFO´s driftsoverenskomst med DK Hostmaster A/S. En ulovlig selvkontrahering med krav om årlige licensbetalinger på ca. 5 mio. kr. for DIFO's opdigtede juridiske rettigheder og kompetencer fra ICANN.     I stedet for at indgå en hostmasteraftale med ISP'erne valgte Mads Bryde Andersen og Martin von Haller Grønbæk på vegne af DIFO og DK Hostmaster A/S at indgå en licensaftale med sig selv på begge sider af bordet, hvor DIFO sælger opdigtede juridiske rettigheder og kompetencer fra ICANN. Betalingerne blev brugt til at købe beskyttelse hos højesteretsdommer Lene Pagter Kristensen og landsdommer Kaspar Linkis og andre involverede i svindlen.
 
Årsregnskab for foreningen DIFO, perioden 1.juli 1999 - 31. december 2000, med ledelsens årsberetning. Her satte klagenævnet spørgsmålstegn ved foreningen DIFO's rettigheder i forhold til domænenavne i Danmark.     Jon Stokholm, Mads Bryde Andersen, Lene Pagter Kristensen og Kaspar Linkis mfl. har hele tiden vidst, at foreningen DIFO ikke havde de fornødne rettigheder i forhold til domænenavne i Danmark. Dette hindrede dog ikke dem i at svindle og bedrage med opdigtede rettigheder til fordel for deres bijobsleverandør DIFO.
 
Aftalememorandum af 25. november 1998 mellem USA og ICANN om et DNS-projekt vedr. design, udvikling og afprøvning af procedurer og metoder for fremtidige generiske og private top-domænenavne.     Aftalememorandummet omhandler ikke landekodedomænenavne som f.eks. ».dk«, men omhandler (og har siden dannet grundlag for) oprettelse af generiske topdomænenavne som f.eks. ».biz«, ».info«, ».name«, ».pro« og private topdomænenavne som f.eks. ».jobs«, ».museum«, ».asia«, ».aero«, ».cat«, ».post«, ».tel«, ».travel« mfl.
 
IANA-Kontrakt mellem USA og ICANN vedr. ICANN's koordinering af tildelingen af Internettets tekniske protokolparametre og rapportering om opdatering af kontaktoplysninger vedr. landekodedomænenavne.     ICANN's opgaver i forhold til landekodedomænenavne er begrænset til udarbejdelse af rapporter om anmodninger om opdatering af navneservere og oplysninger om valgte administratorer mv. ICANN har i denne forbindelse udtrykkeligt fået et forbud mod at lave om på de etablerede politiker og har ingen juridiske muligheder til at tildele rettigheder i forhold til landekodedomæner.
 
Forskningsministeriets brev af 8. juli 1998 til brancheforeningen FIL vedr. »omorganisering af den danske hostmaster-funktion« og »Rammeaftale/MoU om hostmaster-funktionen og om ISP’ernes administration af adresser/domænenavne«     Forskningsministeriet havde hverken juridiske rettigheder eller hjemmel til at kunne bestemme over ISP'ernes produkter og ydelser som domænenavne. Forskningsministeriet opfordrede derfor ISP'erne om at regulere sig selv via en overenskomst, en rammeaftale kaldet »Memorandum of Understanding (MoU)«, mellem alle relevante aktører.
 
Østre Landsrets kendelse i sag B-2966-00 med forbud mod foreningen DIFO’s forsøg på at inddrage domænenavnet co.dk fra DMS. Østre Landsret slog fast, at DMS ikke var omfattet af foreningen DIFO’s regelsæt.     Med opdigtede rettigheder og kompetencer fra ICANN og en fiktiv overtagelse af en kundeportefølje fra foreningen FIL vedtog DIFO et regelsæt, som ifølge Mads Bryde Andersen indeholder »en særlige ekspropriationsbestemmelse i § 4, stk. 1«.
Østre Landsret nedlagde et forbud mod DIFO's beslutning om at inddrage co.dk i henhold til regelsættets § 4, stk. 1, da DMS ikke var medlem af DIFO og DIFO ikke havde de fornødne rettigheder og kompetencer.
 
Advokat (nu højesteretsdommer) Jon Stokholms ansøgning om Procesbevillingsnævnets tilladelse til at påkære Østre Landsrets forbud til Højesteret.     Her gjorde advokat (nu højesteretsdommer) Jon Stokholm usandfærdigt gældende, at foreningen DIFO havde overtaget en kundeportefølje og domænenavneaftaler fra brancheforeningen FIL, og at DIFO havde fået mandat fra ICANN til bl.a. at vedtage et regelsæt om inddragelse af domænenavne og at DIFO afleder sine påståede rettigheder og kompetencer fra ICANN's påståede »faktiske kompetence«.
 
Mette Christensen, Torben Melchior, Hugo Wendler Pedersen, Per Sørensen, Asbjørn Jensen og Vibeke Rønnes fejlagtige dom til fordel for foreningen DIFO, jf. Højesterets dom af 23. januar 2006.     Her har flere bijobsdommere fusket og svindlet sig frem til den fejlagtige domskonklusion, at foreningen DIFO havde fået rettigheder og kompetencer i forhold til domænenavne i Danmark.
 
Kejserens nye klæder. DIFO's tilståelser efter Højesteretsdom af 23. januar 2006: Udskrift af Sø- og Handelsrettens retsbog af 5. maj 2008.     Efter bevisførelser og dokumentation ved Sø- og Handelsretten har DIFO bindende til retsbogen anerkendt og tilstået, at foreningen hverken fik rettigheder eller kompetencer fra ICANN, og at foreningen heller ikke har overtaget nogen kundeportefølje eller aftaler fra FIL. Men bevisførelsen ved Sø- og Handelsretten ændrede ikke noget ved Højesterets tidligere fejlagtige dom.
 
Kejserens nye klæder. DIFO's tilståelser efter Højesteretsdom af 23. januar 2006: Udskrift af Sø- og Handelsrettens dombog af 27. juni 2008.     Selvom DIFO bindende til retsbogen har anerkendt og tilstået hverken at have fået rettigheder eller kompetencer fra ICANN eller overtaget nogen kundeportefølje eller aftaler fra FIL, står Højesterets tidligere fejlagtige dom ved magt. Kun højesteretsdommerne selv måtte ophæve den fejlagtige højesteretsdom. Undersottere måtte ikke foretage selvstændige bedømmelser.
 
Kejserens nye klæder. DIFO's tilståelser efter Højesteretsdom af 23. januar 2006: Udskrift af Københavns Byrets retsbog af 27. september 2010.     Efter bevisførelser og dokumentation ved Københavns Byret har DIFO på ny, bindende til retsbogen, anerkendt og tilstået, at foreningen hverken fik rettigheder eller kompetencer fra ICANN, og at foreningen heller ikke har overtaget nogen kundeportefølje eller aftaler fra FIL. Men heller ikke bevisførelsen ved Københavns Byret ændrede noget ved Højesterets tidligere fejlagtige dom.
 
Kejserens nye klæder. DIFO's tilståelser efter Højesteretsdom af 23. januar 2006: Udskrift af Københavns Byrets dombog af 29. oktober 2010.     DIFO har flere gange, i forskellige vendinger, over for Sø- og Handelsretten, Københavns Byret og Østre Landsret, anerkendt og tilstået, at DIFO hverken fik rettigheder eller kompetencer fra ICANN eller overtog nogen kundeportefølje fra FIL. »Det var en fejl!«, gentog DIFO's advokat flere gange. Men lige meget hjalp det. At beviserne peger i den modsatte retning af højesteretsdomme er ikke noget problem for højesteretsdommerne og Domstolsstyrelsen.
 
Betænkning om administration af domænenavne i Danmark nr. 1450. Affattet af Jon Stokholm, Mads Bryde Andersen, Jens Schovsbo, Anette Høyrup, Jane Eis Larsen, Janne Glæsel, Martin von Haller Grønbæk mfl.     Her overdrog foreningen DIFO samtlige af sine opdigtede rettigheder fra ICANN til den danske stat, jf. §§ 2, 6, 11 og 12, og afgav en erklæring om ikke at gøre et erstatningskrav om ekspropriation gældende, såfremt DIFO fik lov til at være administrator af domænenavne i Danmark, jf. pkt. 5.5.2.1 i betænkningen.
 
Høringsnotat vedrørende domæneudvalgets forslag til lov om internetdomæner, der særligt tildeles Danmark. Her vildledte Helge Sander Folketinget (på ny) med foreningen DIFO's opdigtede rettigheder fra ICANN.     Helge Sander gjorde gældende, at ICANN havde delegeret .dk-topdomænet til én administrator, DIFO, som i forhold til ICANN vil kunne komme til at være ansvarlig for "overtrædelser" som ISP'erne foretager. Derfor skulle ISP'erne - leverandørerne af domænenavne - ved lov tvangsunderlægges foreningen DIFO's bestemmelser.

Mette Christensen, vicepræsident ved SHR, forligsmand
Mette Christensen, vicepræsident ved SHR, forligsmand
Fuskede og svindlede til fordel for foreningen DIFO og satte gang i en kæde af svigagtige afgørelser.

Mette Christensen, vicepræsident ved Sø- og Handelsretten, forligsmand, voldgiftsdommer

Afsløret i fusk og svindel og ulovlige vennetjenester ved domstolene. Fuskede og svindlede til fordel for vennerne og satte gang i en kæde af svigagtige afgørelser.

Læs mere ...
 
Helge Sander, Venstre, fhv. videnskabsminister
Helge Sander, Venstre, fhv. videnskabsminister
Magtmisbrug, kammerateri og ulovlige vennetjenester. Overtrådte sandhedspligten, løj og vildledte Folketinget flere gange til at træffe fejlagtige beslutninger og vedtage love på falsk grundlag.

Helge Sander, fhv. medlem af Folketinget for Venstre, fhv. minister for videnskab, teknologi og udvikling

Afsløret i kammerateri, ulovlige vennetjenester, magtmisbrug, løgn og omfattende vildledning af Folketinget. Helge Sander har slået rekorder, når det gælder en ministers undvigende svar og løgne og vildledning af Folketinget.

Læs mere ...
 
Jens Schovsbo, Prof., dr.jur., Københavns Universitet
Jens Schovsbo, Prof., dr.jur., Københavns Universitet
Vildledte ministeriet og Folketinget. Skaffede sig ekstraindtægter ved at medvirke i organiseret svindel og bedrageri. Svindlede i Klagenævnet for domænenavne.

Jens Schovsbo, Prof., dr.jur., Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet, medlem af bestyrelsen for Børge Hinsch fonden, mangeårig medlem af foreningen DIFO’s klagenævn, medlem af Helge Sanders domæneudvalg.

Afsløret i organiseret svindel, bedrageri, bestikkelse og korruption. Skaffede sig ekstraindtægter og vennetjenester hos bl.a. højesteretsdommere ved at medvirke i og dække over organiseret svindel og bedrageri. Svindlede i Klagenævnet for domænenavne og vildledte Videnskabsministeriet og Folketinget.

Læs mere ...

Folkedomstolen.org er sponsoreret af bl.a. www.dansk.net.