Højesteretsdommerne Torben Melchior, Hugo Wendler Pedersen, Per Sørensen, Asbjørn Jensen og Vibeke Rønne

Print Version
Afsløret i omfattende organiseret svindel og magtmisbrug ved domstolene. Blev taget på fersk gerning i svindel ved Højesteret, men misbrugte højesteretsdommermagten til at dække sig ind og fastholde svigagtige afgørelser. Forvandlede Højesteret og domstolene til et middelalderligt logesystem, med ulovlige vennetjenester, svindel, korruption og magtmisbrug.

Torben Melchior, fhv. højesteretspræsident
Torben Melchior, fhv. højesteretspræsident
Taget på fersk gerning i svindel ved Højesteret. Misbrugte højesteretsmagten til at fastholde svigagtige afgørelser. Ledede Højesteret som et middelalderligt logesystem.
Som præsident for Højesteret var Torben Melchior uigennemsigtig i hans embedsførelse og ledede Højesteret som et middelalderligt logesystem.
Her misbrugte højesteretsdommere deres magt, svindlede på kryds og tværs og dækkede over hinanden.

Torben Melchior har været med til at afsige stribevis af svigagtige domme til fordel for egne og kollegers forbindelser. Det afgørende for højesteretsdommerne og deres lyssky aktiviteter var deres loyalitet over for logen frem for samfundet.

Torben Melchior og hans dommerkolleger blev flere gange taget på fersk gerning mens de svindlede ved Højesteret. Men de dækkede sig ind ved at misbruge højesteretsdommermagten til at fastholde deres svigagtige afgørelser, jf. bl.a. højesteretsdommen af 23. januar 2006 i sag 356/2004, gengivet i UfR 2006.1189.

Her blev Torben Melchior, Hugo Wendler Pedersen, Per Sørensen, Asbjørn Jensen og Vibeke Rønne taget på fersk gerning mens de groft svindlede til fordel for kollegerne Lene Pagter Kristensen og Jon Stokholm og deres bijobsleverandør Mads Bryde Andersen.

Hugo Wendler Pedersen, fhv. højesteretsdommer

Hugo Wendler Pedersen, fhv. højesteretsdommer
Hugo Wendler Pedersen, fhv. højesteretsdommer
Ragede bijobs og voldgiftssager til sig. Fuskede og svindlede til fordel for kolleger og bijobsleverandører. Misbrugte højesteretsmagten til at dække sig ind og fastholde svigagtige afgørelser.
Skønt Hugo Wendler Pedersen ikke havde set nogen som helst beviser for, at brancheforeningen FIL, indtil 1999, var administrator for .dk-topdomænet, fuskede Hugo Wendler Pedersen og hans kolleger sig frem til den konklusion, at dette var tilfældet.

Skønt Hugo Wendler Pedersen ikke havde set nogen som helst beviser for, at brancheforeningen FIL havde en domænenavnekundeportefølje og havde aftaler med registranter af .dk-domænenavne, fuskede Hugo Wendler Pedersen og hans kolleger sig frem til den konklusion, at dette var tilfældet.

På denne måde gjorde Hugo Wendler Pedersen, som selv havde rigeligt med bijobberi og voldgiftssager, kollegerne Lene Pagter Kristensen og Jon Stokholm og deres bijobsleverandør Mads Bryde Andersen en vennetjeneste.

Ligesom kollegaen Lene Pagter Kristensen havde Hugo Wendler Pedersen også beskæftiget sig med udnævnelse af dommere, som han udnyttede til egne interesser. Stillingen - med magt til, via indstilling at udnævne og forfremme dommere - har den væsentlige fordel, at den kan bruges til at manipulere dommere og opbygge et netværk af loyale støtter, som man kan få til at træffe svigagtige afgørelser.

Som højesteretsdommer misbrugte Hugo Wendler Pedersen sit embede til at skaffe sig selv og sine forbindelser ekstraindtægter og ulovlige vennetjenester.

Per Sørensen, fhv. højesteretsdommer

Per Sørensen, fhv. højesteretsdommer
Per Sørensen, fhv. højesteretsdommer
Ragede bijobs og voldgiftssager til sig. Fuskede og svindlede til fordel for kolleger og bijobsleverandører. Misbrugte højesteretsmagten til at dække sig ind og fastholde svigagtige afgørelser.
Skønt Per Sørensen ikke havde set nogen som helst beviser for, at foreningen DIFO havde overtaget en kundeportefølje fra brancheforeningen FIL, fuskede Per Sørensen og hans kolleger sig frem til den konklusion, at dette var tilfældet.

Skønt Per Sørensen ikke havde set nogen som helst beviser for, at foreningen DIFO havde fået de rettigheder og kompetencer i forhold til .dk-topdomænet og domænenavne i Danmark, som foreningen havde opdigtet at have fået tildelt fra den amerikanske organisation ICANN, fuskede Per Sørensen og hans kolleger sig frem til den konklusion, at dette var tilfældet.

På denne måde gjorde Per Sørensen, som også havde rigeligt med bijobberi og voldgiftssager, kollegerne Lene Pagter Kristensen og Jon Stokholm og deres bijobsleverandør Mads Bryde Andersen en vennetjeneste.

Asbjørn Jensen, fhv. højesteretsdommer

Asbjørn Jensen, fhv. højesteretsdommer
Asbjørn Jensen, fhv. højesteretsdommer
Blev taget på fersk gerning i svindel ved Højesteret. Misbrugte højesteretsmagten til at fastholde svigagtige afgørelser. Fuskede og svindlede til fordel for kolleger og bijobsleverandører for at skaffe sig ekstraindtægter.
Skønt Asbjørn Jensen ikke havde set nogen som helst beviser for, at aftalememorandum af 25. november 1998 mellem USA's regering og ICANN omhandler .dk-topdomænet og havde tildelt foreningen DIFO rettigheder og kompetencer i forhold til domænenavne i Danmark, fuskede Asbjørn Jensen og hans kolleger sig frem til den konklusion, at dette var tilfældet.

Asbjørn Jensen, Torben Melchior, Hugo Wendler Pedersen, Per Sørensen og Vibeke Rønne svindlede sig frem til den fejlagtige konklusion, at foreningen DIFO havde overtaget en kundeportefølje fra brancheforeningen FIL og havde fået rettigheder og kompetencer i forhold til domænenavne i Danmark fra den amerikanske organisation ICANN.

På denne måde gjorde Asbjørn Jensen kollegerne Lene Pagter Kristensen, Jon Stokholm, Mette Christensen, Kaspar Linkis og deres bijobsleverandør Mads Bryde Andersen en vennetjeneste.

Vibeke Rønne, højesteretsdommer

Vibeke Rønne, højesteretsdommer
Vibeke Rønne, højesteretsdommer
Taget på fersk gerning i svindel ved Højesteret. Misbrugte højesteretsmagten til at fastholde svigagtige afgørelser. Fuskede og svindlede til fordel for kolleger og bijobsleverandører for at skaffe sig ekstraindtægter.
Vibeke Rønne var ligesom hendes kolleger meget optaget af at skaffe sig bijobs, og var i fuld gang med at opbygge sit netværk af bijobsleverandører. En vennetjeneste til kollegerne Lene Pagter Kristensen og Jon Stokholm og deres bijobsleverandør Mads Bryde Andersen var derfor en god anledning til at udvide sit bijobsnetværk gennem kollegerne og medlemmerne af foreningen DIFO.

At foreningen DIFO slet ikke havde fået de i den svigagtige højesteretsdom af 23. januar 2006 påståede rettigheder og kompetencer i forhold til domænenavne i Danmark, bl.a. fra »aftalegrundlaget mellem det amerikanske handelsministerium og ICANN«, som skulle berettige DIFO »til at opstille nærmere regler, der rækker ud over regler af mere teknisk karakter«, betød intet for Vibeke Rønne og hendes kolleger.

At beviserne i sagen pegede i den modsatte retning af højesteretsdommen, var heller ikke noget problem for Vibeke Rønne og hendes kolleger, Torben Melchior, Hugo Wendler Pedersen, Per Sørensen og Asbjørn Jensen.

Højesteretsdomme kan nemlig ikke ankes. Og højesteretsdommerne selv har magten til at afgøre, om de har lyst til at ændre på deres egne afgørelser eller ej.

Højesteret i København

Højesteret i København
Højesteret i København
Langtfra en domstol, man kan stole på. Et uigennemsigtigt, middelalderligt logesystem, hvor dommeres neutralitet, uafhængighed og upartiskhed er forsvundet. Nu gælder det kun bijobberi, svindel og dække over hinanden.
Derfor kunne Torben Melchior, Hugo Wendler Pedersen, Per Sørensen, Asbjørn Jensen og Vibeke Rønne i deres højesteretsdom ganske ubekymret undertrykke dokumenter og fremførte beviser, for på denne måde at svindle sig frem til det ønskede domsresultat.

End ikke deres sparsomme gengivelse af det passerede i højesteretsretssalen fritager de for løgne.

Allerede den 24. januar 2006 rettede sagsøgerne i højesteretssagen, Digital Marketing Support (DMS), henvendelse til Torben Melchior som præsident for Højesteret, for at få ham og hans kolleger til at ophæve deres svigagtige højesteretsdom af 23. januar 2006.

Med magtarrogance besvarede Torben Melchior anfægtelsen af højesteretsdommen og anførte, at de ikke agtede at foretage sig noget som helst.

I strid med straffelovens §§ 146 og 155 fastholdt Torben Melchior og hans kolleger den beviseligt fejlagtige højesteretsdom afsagt til fordel for kollegerne Lene Pagter Kristensen og Jon Stokholm og deres bijobsleverandører.

Som udøver af den dømmende magt i sidste instans i Danmark er det højesteretsdommernes pligt at være neutrale, ærlige og uafhængige i udøvelsen af deres embede. Men højesteretsdommernes omfattende bijobberi og afhængighedsforhold til bijobsleverandører har ændret betydeligt på mange højesteretsdommeres opfattelse af deres embede.

For nogle højesteretsdommere handler deres opgave kun om at oparbejde et flot og poleret image af Højesteret, hvor højesteretsdommerne ikke nødvendigvis er, men fremstår som neutrale, uafhængige og ufejlbarlige, uanset højesteretsdommeres synlige afhængighedsforhold til deres bijobsleverandører og uanset de til tider åbenlyst svigagtige afgørelser til fordel for bijobsleverandører.

I stedet for at være de ultimative garanter for lov og ret i samfundet, er mange højesteretsdommere blevet de ultimative garanter for bijobsleverandørers succes i fusk og svindel.

En stor del af højesteretsdommerne er, til skade for retssamfundet, blevet specialister i fusk, manipulation, løgne og omgåelse af sandhed og fakta. For dem handler det kun om at svindle sig frem til det ønskede domsresultat, selvom beviserne peger i den modsatte retning.

Emne: Dommerbijobberi, Retssager, Magtmisbrug, Fusk, Svindel, Bedrageri, Korruption, Skueprocesser, Løgne, Manipulation, Omgåelse af sandhed og fakta.
Personer: Højesteretsdommerne Torben Melchior, Hugo Wendler Pedersen, Per Sørensen, Asbjørn Jensen og Vibeke Rønne
Organisationer: Justitsministeriet, Domstolsstyrelsen, Domstolene, Højesteret.
Steder: København, Danmark

Opfordring: Er du en af dem, der er blevet afsløret? Har du været med til at træffe en uheldig afgørelse? Vi opfordrer dig til at komme frem, og redegøre for din andel af sagen. Vi opfordrer dig til at bevise din uskyld. Enten er du retskaffen og hæderværdig eller så er du ikke. Vi kan ikke have en person som dommer eller embedsmand, når personen hverken er ærlig eller redelig. Det er i retssamfundets interesser, at sandheden kommer frem i lyset. Vi betragter din tavshed som en anerkendelse af dit ansvar.

Dokumentation:
Udskrift fra IANA's (ICANN) database over administratorer af landekodedomæner i 1999, med DKnet A/S registreret som administrator af .dk-topdomænet.     Pr. 26/08-1999 var det selskabet DK Hostmaster A/S, tidligere DKnet A/S, CVR nr.18013746, og IKKE brancheforeningen FIL, der var administrator af topdomænet .dk.
Registreringen af DKnet A/S i USA i IANA's database indebar ikke i sig selv nogen tildeling af juridiske rettigheder eller kompetencer til DKnet A/S, hverken fra IANA's side eller fra ISP'ernes side. DKnet A/S' juridiske rettigheder og kompetencer var defineret i en hostmasteraftale med ISP'erne.
 
Det Tele Danmark A/S ejede DK Hostmaster A/S, tidligere DKnet A/S, CVR nr.18013746 (Selskabsudskrift fra Erhvervsstyrelsen)     DK Hostmaster A/S (DKnet A/S) havde via delegeringen fra internettets rodzone af .dk til sine navneservere den faktiske kompetence til at administrere .dk, men manglede den juridiske kompetence, da den indgåede hostmasteraftale med ISP'erne var udløbet. Det Tele Danmark A/S ejede DK Hostmaster A/S og det DIFO ejede DK Hostmaster A/S er to forskellige selskaber, med hver deres juridiske problemer.
 
Det DIFO ejede DK Hostmaster A/S, skuffeselskabet A/S PSE NR. 5516, CVR nr. 24210375 (Selskabsudskrift fra Erhvervsstyrelsen).     DK Hostmaster A/S (skuffeselskabet A/S PSE NR. 5516) købt DKnet A/S' navneservere med delegeringen fra internettets rodzone af .dk og fik den faktiske kompetence til at administrere .dk, men manglede den juridiske kompetence, da der ikke var indgået nogen hostmasteraftale med ISP'erne. Det DIFO ejede DK Hostmaster A/S og det Tele Danmark A/S ejede DK Hostmaster A/S er to forskellige selskaber, med hver deres juridiske problemer.
 
Topdomænet .dk på internettets rodservere. Delegering af domænenavne på internettet sker fra navneservercomputer til navneservercomputer. Se delegeringen af .dk på side 17 og 26 af rodzonefilens indhold.     Topdomænet .dk er oprettet i internettets rodsystem på de over 325 navneservercomputere, som ISP'erne verden over stiller til rådighed for internetsamfundet. Internettets rodsystem tilhører ikke USA's regering, men tilhører ISP'erne verden over. Topdomænet .dk var oprindeligt delegeret fra rodsystemet til 2 Unix-computere administreret af DKnet A/S. Delegeringen er overgået til DK Hostmaster A/S' navneservere.
 
Administratoropgaven for .dk er gået direkte fra DKnet A/S til skuffeselskabet A/S PSE NR. 5516. Dette kan læses i ledelsens årsberetning.     Administratoropgaven for .dk-topdomænet er ikke gået fra DKnet A/S til foreningen DIFO, og derefter fra foreningen DIFO til skuffeselskabet A/S PSE NR. 5516 - nuværende DK Hostmaster A/S. Såvel brancheforeningen FIL som foreningen DIFO har på intet tidspunkt været administrator af topdomænet .dk eller haft nogen domænekundeportefølje eller indgået nogen aftaler med domænenavneregistranter.
 
Foreningen DIFO´s driftsoverenskomst med DK Hostmaster A/S. En ulovlig selvkontrahering med krav om årlige licensbetalinger på ca. 5 mio. kr. for DIFO's opdigtede juridiske rettigheder og kompetencer fra ICANN.     I stedet for at indgå en hostmasteraftale med ISP'erne valgte Mads Bryde Andersen og Martin von Haller Grønbæk på vegne af DIFO og DK Hostmaster A/S at indgå en licensaftale med sig selv på begge sider af bordet, hvor DIFO sælger opdigtede juridiske rettigheder og kompetencer fra ICANN. Betalingerne blev brugt til at købe beskyttelse hos højesteretsdommer Lene Pagter Kristensen og landsdommer Kaspar Linkis og andre involverede i svindlen.
 
Årsregnskab for foreningen DIFO, perioden 1.juli 1999 - 31. december 2000, med ledelsens årsberetning. Her satte klagenævnet spørgsmålstegn ved foreningen DIFO's rettigheder i forhold til domænenavne i Danmark.     Højesteretsdommer Lene Pagter Kristensen og landsdommer Kaspar Linkis har hele tiden vidst, at foreningen DIFO ikke havde de fornødne rettigheder i forhold til domænenavne i Danmark. Dette hindrede dog ikke dem i at svindle og bedrage med opdigtede rettigheder til fordel for deres bijobsleverandør DIFO.
 
Aftalememorandum af 25. november 1998 mellem USA og ICANN om et DNS-projekt vedr. design, udvikling og afprøvning af procedurer og metoder for fremtidige generiske og private top-domænenavne.     Aftalememorandummet omhandler ikke landekodedomænenavne som f.eks. ».dk«, men omhandler (og har siden dannet grundlag for) oprettelse af generiske topdomænenavne som f.eks. ».biz«, ».info«, ».name«, ».pro« og private topdomænenavne som f.eks. ».jobs«, ».museum«, ».asia«, ».aero«, ».cat«, ».post«, ».tel«, ».travel« mfl.
 
IANA-Kontrakt mellem USA og ICANN vedr. ICANN's koordinering af tildelingen af Internettets tekniske protokolparametre og rapportering om opdatering af kontaktoplysninger vedr. landekodedomænenavne.     ICANN's opgaver i forhold til landekodedomænenavne er begrænset til udarbejdelse af rapporter om anmodninger om opdatering af navneservere og oplysninger om valgte administratorer mv. ICANN har i denne forbindelse udtrykkeligt fået et forbud mod at lave om på de etablerede politiker og har ingen juridiske muligheder til at tildele rettigheder i forhold til landekodedomæner.
 
Forskningsministeriets brev af 8. juli 1998 til brancheforeningen FIL vedr. »omorganisering af den danske hostmaster-funktion« og »Rammeaftale/MoU om hostmaster-funktionen og om ISP’ernes administration af adresser/domænenavne«     Forskningsministeriet havde hverken juridiske rettigheder eller hjemmel til at kunne bestemme over ISP'ernes produkter og ydelser som domænenavne. Forskningsministeriet opfordrede derfor ISP'erne om at regulere sig selv via en overenskomst, en rammeaftale kaldet »Memorandum of Understanding (MoU)«, mellem alle relevante aktører.
 
Østre Landsrets kendelse i sag B-2966-00 med forbud mod foreningen DIFO’s forsøg på at inddrage domænenavnet co.dk fra DMS. Østre Landsret slog fast, at DMS ikke var omfattet af foreningen DIFO’s regelsæt.     Med opdigtede rettigheder og kompetencer fra ICANN og en fiktiv overtagelse af en kundeportefølje fra foreningen FIL vedtog DIFO et regelsæt, som ifølge Mads Bryde Andersen indeholder »en særlige ekspropriationsbestemmelse i § 4, stk. 1«.
Østre Landsret nedlagde et forbud mod DIFO's beslutning om at inddrage co.dk i henhold til regelsættets § 4, stk. 1, da DMS ikke var medlem af DIFO og DIFO ikke havde de fornødne rettigheder og kompetencer.
 
Advokat (nu højesteretsdommer) Jon Stokholms ansøgning om Procesbevillingsnævnets tilladelse til at påkære Østre Landsrets forbud til Højesteret.     Her gjorde advokat (nu højesteretsdommer) Jon Stokholm usandfærdigt gældende, at foreningen DIFO havde overtaget en kundeportefølje og domænenavneaftaler fra brancheforeningen FIL, og at DIFO havde fået mandat fra ICANN til bl.a. at vedtage et regelsæt om inddragelse af domænenavne og at DIFO afleder sine påståede rettigheder og kompetencer fra ICANN's påståede »faktiske kompetence«.
 
Mette Christensen, Torben Melchior, Hugo Wendler Pedersen, Per Sørensen, Asbjørn Jensen og Vibeke Rønnes fejlagtige dom til fordel for foreningen DIFO, jf. Højesterets dom af 23. januar 2006.     Her har flere bijobsdommere fusket og svindlet sig frem til den fejlagtige domskonklusion, at foreningen DIFO havde fået rettigheder og kompetencer i forhold til domænenavne i Danmark.
 
Kejserens nye klæder. DIFO's tilståelser efter Højesteretsdom af 23. januar 2006: Udskrift af Sø- og Handelsrettens retsbog af 5. maj 2008.     Efter bevisførelser og dokumentation ved Sø- og Handelsretten har DIFO bindende til retsbogen anerkendt og tilstået, at foreningen hverken fik rettigheder eller kompetencer fra ICANN, og at foreningen heller ikke har overtaget nogen kundeportefølje eller aftaler fra FIL. Men bevisførelsen ved Sø- og Handelsretten ændrede ikke noget ved Højesterets tidligere fejlagtige dom.
 
Kejserens nye klæder. DIFO's tilståelser efter Højesteretsdom af 23. januar 2006: Udskrift af Sø- og Handelsrettens dombog af 27. juni 2008.     Selvom DIFO bindende til retsbogen har anerkendt og tilstået hverken at have fået rettigheder eller kompetencer fra ICANN eller overtaget nogen kundeportefølje eller aftaler fra FIL, står Højesterets tidligere fejlagtige dom ved magt. Kun højesteretsdommerne selv måtte ophæve den fejlagtige højesteretsdom. Undersottere måtte ikke foretage selvstændige bedømmelser.
 
Kejserens nye klæder. DIFO's tilståelser efter Højesteretsdom af 23. januar 2006: Udskrift af Københavns Byrets retsbog af 27. september 2010.     Efter bevisførelser og dokumentation ved Københavns Byret har DIFO på ny, bindende til retsbogen, anerkendt og tilstået, at foreningen hverken fik rettigheder eller kompetencer fra ICANN, og at foreningen heller ikke har overtaget nogen kundeportefølje eller aftaler fra FIL. Men heller ikke bevisførelsen ved Københavns Byret ændrede noget ved Højesterets tidligere fejlagtige dom.
 
Kejserens nye klæder. DIFO's tilståelser efter Højesteretsdom af 23. januar 2006: Udskrift af Københavns Byrets dombog af 29. oktober 2010.     DIFO har flere gange, i forskellige vendinger, over for Sø- og Handelsretten, Københavns Byret og Østre Landsret, anerkendt og tilstået, at DIFO hverken fik rettigheder eller kompetencer fra ICANN eller overtog nogen kundeportefølje fra FIL. »Det var en fejl!«, gentog DIFO's advokat flere gange. Men lige meget hjalp det. At beviserne peger i den modsatte retning af højesteretsdomme er ikke noget problem for højesteretsdommerne og Domstolsstyrelsen.

Højesteretsdommer Lene Pagter Kristensen
Højesteretsdommer Lene Pagter Kristensen
Klagenævnet for domænenavnes formand. Fuskede og svindlede til fordel for bijobsleverandører. Dækkede over foreningen DIFO's bedrageri mod passende betaling.

Klagenævnet for domænenavne afsløret i fusk og vildledning

Højesteretsdommer Lene Pagter Kristensen og landsdommer Kaspar Linkis blev taget på fersk gerning, mens de fuskede til fordel for deres bijobsleverandører, foreningen DIFO og DK Hostmaster A/S.

Læs mere ...

Folkedomstolen.org er sponsoreret af bl.a. www.dansk.net.