Klagenævnet for domænenavne afsløret i fusk og vildledning

Print Version
Højesteretsdommer Lene Pagter Kristensen og landsdommer Kaspar Linkis blev taget på fersk gerning, mens de fuskede til fordel for deres bijobsleverandører, foreningen DIFO og DK Hostmaster A/S.

Højesteretsdommer Lene Pagter Kristensen
Højesteretsdommer Lene Pagter Kristensen
Klagenævnet for domænenavnes formand. Fuskede og svindlede til fordel for bijobsleverandører. Dækkede over foreningen DIFO's bedrageri mod passende betaling.
Vildledning
Ifølge Klagenævnet for domænenavnes officielle oplysninger i oktober 2013, herunder klagenævnets hjemmeside, er Nilfisk Advance A/S' klage over registreringen af nilfisk.co.dk, nilfiskadvance.co.dk og nilfisk-advance.co.dk fortsat under behandling ved domstolene.

Oplysningerne er ganske forkerte, og er beregnet på at dække over den fusk og svindel, der har fundet sted i sagen. I stedet for objektivt at informere offentligheden om sagens afslutning, fortsatte Klagenævnet for domænenavne og højesteretsdommer Lene Pagter Kristensen med at vildlede.

Klagesagen og tilhørende retssager blev afsluttet for 2 år siden, da Nilfisk Advance A/S blev tvunget til at trække sin klage tilbage, efter at det var dokumenteret, ved bl.a. faktura og Nilfisk Advance A/S' betaling ved bankoverførelse, at klagen var falsk og var indgivet efter instruks fra foreningen DIFO og DK Hostmaster A/S.

Ikke nok med, at Nilfisk Advance A/S' klage var uberettiget og var indgivet som en vennetjeneste over for DIFO, men også højesteretsdommer Lene Pagter Kristensen og landsdommer Kaspar Linkis blev taget på fersk gerning, mens de fuskede og svindlede til fordel for deres bijobsleverandører, foreningen DIFO og DK Hostmaster A/S. Derfor ønskede de ikke, at offentligheden skulle få nys om dét, der er sket i sagen.

Baggrund

Landsdommer Kaspar Linkis
Landsdommer Kaspar Linkis
Klagenævnet for domænenavnes næstformand. Fuskede og svindlede til fordel for bijobsleverandører. Dækkede over foreningen DIFO's bedrageri mod passende betaling.
Foreningen DIFO blev stiftet af højesteretsdommer Lene Pagter Kristensens daværende overbo på privatadressen i København, prof. dr. jur. Mads Bryde Andersen, som selv blev formand for DIFO, mens højesteretsdommer Lene Pagter Kristensen blev formand for DIFO's klagenævn.

Med opdigtede rettigheder fra USA og med en fiktiv overtagelse af kundeportefølje fra brancheforeningen FIL har højesteretsdommer Lene Pagter Kristensen, prof. dr. jur. Mads Bryde Andersen og landsdommer Kaspar Linkis flere gange forsøgt at tilegne sig rettigheder til domænenavneregistreringer med endelsen .co.dk. Højesteretsdommer Lene Pagter Kristensen og prof. dr. jur. Mads Bryde Andersen har i årevis påstået, at retten til at udbyde domænenavne i Danmark tilfalder foreningen DIFO.

Gennem omfattende retssager blev det bid for bid dokumenteret, at samtlige af DIFO's påståede rettigheder og kompetencer i forhold til domænenavne i Danmark var opdigtede.

Danmarks hidtil største internetsvindel

Prof. dr. jur. Mads Bryde Andersen
Prof. dr. jur. Mads Bryde Andersen
Stiftede foreningen DIFO og bedrog internetleverandørerne med opdigtede rettigheder fra USA og myndighederne med en fiktiv overtagelse af kundeportefølje fra brancheforeningen FIL.
Foreningen DIFO har på intet tidspunkt haft de rettigheder og kompetencer, som foreningen havde påstået at have i forhold til domænenavne i Danmark. DIFO har ganske enkelt narret internetleverandørerne i Danmark med fuprettigheder.

Og DK Hostmaster A/S havde indgået sine driftsoverenskomster og licensaftaler med den forkerte part, foreningen DIFO. DK Hostmaster A/S burde i stedet have indgået hostmasteraftaler med internetleverandørerne.

Danmarks hidtil største internetsvindel er afsløret, og den er begået af et netværk med flere højesteretsdommere. Svindel ved domstolene har stået på i årevis og har kostet uskyldige borgere og virksomheder formuer.

Emne: Klagenævnet for domænenavne, DK Hostmaster A/S, foreningen DIFO, bijobberi, dommernes bijob.
Personer: Højesteretsdommer Lene Pagter Kristensen, landsdommer Kaspar Linkis, prof. dr. jur. Mads Bryde Andersen
Organisationer: Klagenævnet for domænenavne, DK Hostmaster A/S, foreningen
Steder: København, Danmark.

Opfordring: Er du en af dem, der er blevet afsløret? Har du været med til at træffe en uheldig afgørelse? Vi opfordrer dig til at komme frem, og redegøre for din andel af sagen. Vi opfordrer dig til at bevise din uskyld. Enten er du retskaffen og hæderværdig eller så er du ikke. Vi kan ikke have en person som dommer eller embedsmand, når personen hverken er ærlig eller redelig. Det er i retssamfundets interesser, at sandheden kommer frem i lyset. Vi betragter din tavshed som en anerkendelse af dit ansvar.

Dokumentation:
Kejserens nye klæder: Nilfisk-Advance A/S trækker sin klage tilbage     Efter at DMS telefonisk havde advaret Nilfisk-Advance A/S om omfattende og langvarige retssager, trak Nilfisk-Advance A/S sin klage tilbage.
 
Kejserens nye klæder: Nilfisk-Advance A/S' betaling for domænenavnene nilfisk.co.dk, nilfiskadvance.co.dk og nilfisk-advance.co.dk.     Nilfisk-Advance A/S betalt domænefirmaet E.dk ApS' faktura vedr. registrering af domænenavnene ved bankoverførelse. Ingen andre end Nilfisk-Advance A/S selv har anvendt de registrerede domænenavne, som domænenavneselskabet SpeedNames har konfigureret og hostet for Nilfisk-Advance A/S.
 
Kejserens nye klæder: Nilfisk-Advance A/S' registrering af domænenavnene nilfisk.co.dk, nilfiskadvance.co.dk og nilfisk-advance.co.dk.     Den 2. juli 1999 registrerede Nilfisk-Advance A/S domænenavnene nilfisk.co.dk, nilfiskadvance.co.dk og nilfisk-advance.co.dk ved at indgå registreringsaftaler med selskabets daværende ISP'ere, domænefirmaerne E.dk ApS og SpeedNames A/S. Her ses domænefirmaet E.dk ApS' faktura til Nilfisk-Advance A/S vedr. registrering af domænenavnene.
 
Kejserens nye klæder: Nilfisk-Advance A/S' brug af domænenavnene nilfisk.co.dk, nilfiskadvance.co.dk og nilfisk-advance.co.dk.     Nilfisk-Advance A/S fik nilfisk.co.dk, nilfiskadvance.co.dk og nilfisk-advance.co.dk til at pege på deres hjemmeside "my.Nilfisk-Advance.com".
 
Kejserens nye klæder: Klagenævnets afgørelse om at inddrage co.dk til foreningen DIFO. Nævnet bestod af landsdommer Kaspar Linkis, prof., dr.jur. Jens Schovsbo, prof., dr. jur. Thomas Riis, Jeppe Juul og Lars Hørberg.     Klagenævnet afviste at behandle klagen over nilfisk.co.dk, nilfiskadvance.co.dk og nilfisk-advance.co.dk men konkluderede, at hverken Nilfisk-Advance A/S eller andre havde registreret deres domænenavne under .co.dk. »Det har formodningen imod sig«. DMS burde have reageret prompte og disponeret over en aftale, som DMS ikke var part i. Derfor skulle co.dk inddrages til DIFO.
 
Højesteretsdommer Lene Pagter Kristensens og landsdommer Kaspar Linkis' ekstreme metoder. Klagenævnets e-mail af 16. november 2011.     Ved e-mail af 16. november 2011 fastholdt klagenævnet den åbenlyst svigagtige afgørelse af 6. april 2011 uagtet bevisførelsen for afgørelsens urigtighed. Højesteretsdommer Lene Pagter Kristensen har sågar gjort gældende, at den svigagtige afgørelse af 6. april 2011 om inddragelse af co.dk til fordel for bijobsleverandøren DIFO skulle fuldbyrdes (!).
 
Højesteretsdommer Lene Pagter Kristensens og landsdommer Kaspar Linkis' ekstreme metoder. Klagenævnets e-mail af 18. november 2011.     Uagtet at Nilfisk-Advance A/S har trukket sin klage tilbage, afviste højesteretsdommer Lene Pagter Kristensen at omgøre den svigagtige afgørelse af 6. april 2011 om inddragelse af co.dk til fordel for bijobsleverandøren DIFO. Lene Pagter Kristensen anførte, at Nilfisk-Advance A/S og DMS i stedet kan starte en ny sag om co.dk hos samme DIFO's klagenævn.
 
Årsregnskab for foreningen DIFO, perioden 1.juli 1999 - 31. december 2000, med ledelsens årsberetning. Her satte klagenævnet spørgsmålstegn ved foreningen DIFO's rettigheder i forhold til domænenavne i Danmark.     Højesteretsdommer Lene Pagter Kristensen og landsdommer Kaspar Linkis har hele tiden vidst, at foreningen DIFO ikke havde de fornødne rettigheder i forhold til domænenavne i Danmark. Dette hindrede dog ikke dem i at svindle og bedrage med opdigtede rettigheder til fordel for deres bijobsleverandør DIFO.
 
Foreningen DIFO´s driftsoverenskomst med DK Hostmaster A/S. En ulovlig selvkontrahering med krav om årlige licensbetalinger på ca. 5 mio. kr. for DIFO's opdigtede juridiske rettigheder og kompetencer fra ICANN.     I stedet for at indgå en hostmasteraftale med ISP'erne valgte Mads Bryde Andersen og Martin von Haller Grønbæk på vegne af DIFO og DK Hostmaster A/S at indgå en licensaftale med sig selv på begge sider af bordet, hvor DIFO sælger opdigtede juridiske rettigheder og kompetencer fra ICANN. Betalingerne blev brugt til at købe beskyttelse hos højesteretsdommer Lene Pagter Kristensen og landsdommer Kaspar Linkis og andre involverede i svindlen.
 
Advokat (nu højesteretsdommer) Jon Stokholms ansøgning om Procesbevillingsnævnets tilladelse til at påkære Østre Landsrets forbud til Højesteret.     Her gjorde advokat (nu højesteretsdommer) Jon Stokholm usandfærdigt gældende, at foreningen DIFO havde overtaget en kundeportefølje og domænenavneaftaler fra brancheforeningen FIL, og at DIFO havde fået mandat fra ICANN til bl.a. at vedtage et regelsæt om inddragelse af domænenavne og at DIFO afleder sine påståede rettigheder og kompetencer fra ICANN's påståede »faktiske kompetence«.

Folkedomstolen.org er sponsoreret af bl.a. www.dansk.net.